belangrijke data

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

Onderstaand de data voor de informatiebijeenkomsten. Mocht u buiten deze informatiebijeenkomsten langs willen komen om een kijkje te nemen, neem dan contact op met de heer B. Olthuis of met een van onze teamleiders van de brugklas. 

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN locatie slingerbos

 • 01-12-2017 Kijkdag leerlingen groep 8 (09.00 - 11.00 uur en 13.15 - 15.15 uur)
 • 07-12-2017 Informatieavond ouders groep 8 (19.30 - 21.00 uur)
 • 09-01-2018 Profileringsavond tvwo, sportklassen, gepersonaliseerd leren en Technasium voor
                      leerlingen groep 8 en ouders (19.00 - 20.30 uur)
 • 23-01-2018 Open Huis (18.30 - 21.00 uur)
 • 27-06-2018 Introductie voor nieuwe brugklassers (14.00 - 16.00 uur)

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN locatie levant

 • 21-11-2017 Proeflessen (13.15 - 15.15 uur)
 • 28-11-2017 Proeflessen (13.15 - 15.15 uur)
 • 12-12-2017 Informatieavond ouders groep 8 (19.30 - 21.00 uur)
 • 13-12-2017 Masterclass tvwo/Technasium/sport (13.30 - 15.30 uur)
 • 20-01-2018 Open Huis (09.30 - 12.00 uur)
 • 27-06-2018 Introductie voor nieuwe brugklassers (14.00 - 16.00 uur)

Testdagen sportklassen

Een leerling die zich voor onze sportklas heeft aangemeld, wordt door de RSG per brief uitgenodigd voor de testdag. De data voor de sporttesten op de locatie Slingerbos en op de locatie Levant worden nog bekend gemaakt.