Nieuws & mededelingen

Geplaatst op: 11 januari 2018

Spieren voor spieren

Op 9 januari jl. heeft de Tsjechië-groep (Spieren voor Spieren across Borders) voor het eerst samen buiten gefietst. Een leuke kennismaking met elkaar en ook de fiets. Na 20 kilometer wist de groep als een echt peloton samen te fietsen. Meer informatie over deze geweldige fietsreis met als goed doel Spieren voor Spieren volgt snel.

Geplaatst op: 22 december 2017

1500,-- euro voor het goede doel

Alvorens de leerlingen van RSG Slingerbos gingen genieten van de vakantie hebben zij zich ingezet voor Amnesty International en Serious Request. Op vrijdag 22 december 2017 vonden allerlei activiteiten, onder de naam 'Route 59', plaats zoals: een salsaworkshop, fotowedstrijd, kerstmarkt en kerstkaraoke. Ook werden er kaarten geschreven voor Amnesty International en verkochten leerlingen eigen gemaakt lekkers. De leerlingen brachten € 1.500 bij elkaar. Dit bedrag wordt aan Serious Request geschonken.

Geplaatst op: 22 december 2017

20 jaar tweetalig onderwijs

RSG Slingerbos|Levant verzorgt dit jaar al 20 jaar tweetalig onderwijs. Je mag je alleen een tweetalige school noemen, als je als school voldoet aan de eisen die gesteld zijn door het Nuffic. Tweetalig onderwijs is nog steeds waardevol onderwijs en, levend in een tijd van internationalisering, eigenlijk een onmisbaar deel van een schoolopleiding. Aangezien we al 20 jaar met veel succes tweetalig onderwijs aanbieden in het vwo, gaan wij als school dit succes uitbreiden naar de havo. Met ingang van komend schooljaar bieden wij vanaf klas 1 dan ook tweetalig onderwijs voor leerlingen in de havo.

Lees meer

Geplaatst op: 22 december 2017

Open Huis

Voor alle ouders en leerlingen van groep 8 wordt een Open Huis georganiseerd. Het Open Huis bij RSG Levant in Zeewolde is op 13 januari a.s. van 09.30-12.00 uur en bij RSG Slingerbos in Harderwijk op 23 januari a.s. van 18.30-21.00 uur.

Geplaatst op: 21 december 2017

Diploma’s DELF

Elk jaar doen er leerlingen mee aan het examen DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française)  om een officieel internationaal erkend Frans diploma te behalen. Afgelopen schooljaar hebben 8 leerlingen meegedaan, 4 leerlingen op niveau A2 en 4 leerlingen op niveau B1. Onder begeleiding van hun docenten hebben zij zich goed voorbereid op de 4 verschillende vaardigheden die getoetst worden; lezen, luisteren, schrijven en spreken. Alle 8 zijn met ruime punten geslaagd! Dinsdag 19 december 2017 hebben we de diploma’s aan de geslaagden uitgereikt.

Geplaatst op: 18 december 2017

Willie Wortel Award

Op donderdag 7 december 2017 vond de uitreiking plaats van de Willie Wortel Award. Met de inzending van het Technasium won de RSG de tweede plaats. Bart, Geert, Padraig en Zephyr, leerlingen uit klas 4, pitchten hun oplossing voor toekomstig transport van toeristen van Lelystad Airport naar Harderwijk. Een presentatie voor een volle Veluvine theaterzaal is een aparte ervaring en samen met het aangename applaus en vele complimenten is dit een moment om met trots op terug te kijken. De Willie Wortel Award is de innovatieprijs voor studenten in de regio Noord-Veluwe, georganiseerd door Innovatiehuis De Diamant.

Lees meer

Geplaatst op: 18 december 2017

Klas 3 Technasium bezoekt Deltares

Klas 3 van het Technasium bracht op 8 december 2017 een bezoek aan Deltares in Utrecht. Deltares is een kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. Tijdens het bezoek kregen de leerlingen meer informatie voor hun lopende project over microplastics van Erwin Roex, werkzaam bij Deltares en specialist op het gebied van bodem- en grondwaterkwaliteit. Verder werd er een rondleiding gegeven in het laboratorium van Deltares en kregen de leerlingen feedback op hun onderzoek. In januari presenteren ze de resultaten van hun onderzoek bij Waterschap Vallei en Veluwe.”

Geplaatst op: 14 december 2017

Syrische jongens bezoeken wereldklassers

In het kader van het onderwerp ‘vluchtelingen in Nederland’ in de wereldklassen 2Hw, 2Mw en 3Md hebben drie jongens uit Syrië in de klas hun verhaal verteld. Het begon met een indrukwekkende presentatie over de situatie vóór en na de bombardementen in Damascus en een korte uitleg over het bewind van president Assad. Vervolgens mochten de leerlingen alle mogelijke vragen stellen. De jongens van 18 en 19 jaar zijn na een lange reis van 5000 km in 2015 in Nederland aangekomen. Na opvang in Vierhouten zijn twee van de drie na heel wat verhuizingen met hun familie herenigd. Door het persoonlijke contact konden onze leerlingen zich inleven hoe het voelt om alles te verliezen en te moeten vluchten voor je veiligheid.

Lees meer

Geplaatst op: 12 december 2017

Extra ondersteuning

Afgelopen zondag geen sneeuwpret voor een groep examenleerlingen van RSG (vmbo, havo en vwo). Onder begeleiding van masterstudenten werkten deze leerlingen aan het versterken van kennis en vaardigheden in een door hen gekozen vak. RSG kon deze extra ondersteuning met een kleine overheidssubsidie aanbieden aan een beperkte groep. Dertig leerlingen grepen deze kans met beide handen aan en instituut HIP zorgde voor locatie, materialen en professionele ondersteuning. Nog vier keer leveren deze leerlingen hun vrije zondagochtend in om te ploeteren op examenstof! Chapeau en we hopen natuurlijk op een positief effect!

Geplaatst op: 7 december 2017

Gratis Engelse les voor groep 8 leerlingen

Al twintig jaar biedt RSG Slingerbos tweetalig onderwijs aan. Om dit te vieren willen we jullie een cadeau geven: gratis lessen Engels! Graag nodigen wij je uit om hieraan deel te nemen. Deze lessen zijn geschikt voor alle groep 8 leerlingen. Acht weken lang op donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur ben je van harte welkom op RSG Slingerbos (Eisenhowerlaan 59, Harderwijk). De lessen beginnen op 18 januari 2018 en worden gegeven door docenten Engels en bovenbouwleerlingen uit het tweetalig onderwijs. Als je het leuk vindt om alleen of samen met je klasgenoten mee te doen, meld je dan nu aan. Let op! Er is beperkt plaats, dus schrijf je snel in. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 december 2017. Kijk hiervoor op de site onder het menu 'groep 8' en klik op 'gratis lessen Engels'.

Lees meer

Geplaatst op: 7 december 2017

Levant eindejaar actie 2017 voor Stichting de Kostmand

Het doel van stichting de Kostmand is het bestrijden van armoede in Zeewolde. Dit wordt gedaan door het inzamelen van overschotten van levensmiddelen. Deze levens- middelen worden kosteloos beschikbaar gesteld aan inwoners van Zeewolde die onvoldoende in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Hierbij geldt geen onderscheid in geloof, huidskleur, nationaliteit of leeftijd. De stichting tracht het doel te bereiken door samen te werken met andere organisaties met een vergelijkbare doelstelling. De noodzaak van de aanwezigheid van een voedselbank wordt maatschappelijk aan de kaak gesteld. Voor meer informatie kunt u terecht op www.voedselbankzeewolde.nl

Geplaatst op: 5 december 2017

Kijkdag leerlingen groep 8

Op 1 december jl. hebben ruim 800 leerlingen uit groep 8 een kijkje genomen bij RSG Slingerbos. Leerlingen uit 4 vwo traden op als gastheer en gastvrouw en hebben de basisschoolleerlingen rondgeleid. De toekomstige brugklasleerlingen hebben 3 lessen gevolgd. De diversiteit van de lessen was groot. Er is een bezoek gebracht aan de Noordpool bij aardrijkskunde, geëxperimenteerd bij scheikunde en met Micro:bits gewerkt bij informatica. Ook hebben de leerlingen een les Nederlands en wiskunde gevolgd en kennis gemaakt met de Franse taal. Tijdens de pauze hebben de leerlingen in het auditorium aanvullende informatie over de RSG ontvangen. De groep 8 leerlingen gingen met een goed beeld van de RSG weer naar huis.