Nieuws & mededelingen

Geplaatst op: 29 juni 2017

Europamarkt

De Europamarkt voor klas 2 tvwo en mavo/havo-wereldklassen was weer een succes! Om de markt voor te bereiden, hebben de leerlingen bij aardrijkskunde gewerkt aan het programma ‘Focus on Europe’. Per groepje kregen de leerlingen een Europees land toegewezen. De aula van RSG Levant en het Technasium van RSG Slingerbos stonden vol met marktkramen waar de leerlingen hun land hebben gepresenteerd. Overal waren vlaggen, kaarten, toeristische info, leuke weetjes, filmpjes, woordenlijstjes, leuke T-shirts en spelletjes. Ook kon je traditionele hapjes proeven en muziek beluisteren. Er was van alles te beleven. De winnaars van de Europamarkt in Zeewolde waren: Eeffie, Esra, Elise en Eva uit L2Ta (land Duitsland). In Harderwijk hebben Sjoerd, Jochem en Matthijs uit 2Va (land Slovenië) gewonnen. Zij gaan volgende week met twee docentes een dagje naar Oberhausen.

Lees meer

Geplaatst op: 29 juni 2017

Leerlingen RSG Slingerbos | Levant verzorgen presentatie bij de Rabobank Ledenkoffie

Op 26 juni jl. was het RSG-team Mermaid, Young Solar Challenge van de partij bij de Rabobank Ledenkoffie. Het team heeft een presentatie gegeven aan de leden van Rabobank Randmeren (Ermelo, Putten, Nijkerk, Bunschoten, Harderwijk) met als thema: wat is onze bijdrage aan welvaart en welzijn in deze regio. De leden reageerden positief op het Young Solar Challenge-project. De stand werd druk bezocht. Het team heeft dan ook veel gesprekken kunnen voeren. De Rabobank heeft dit jaar aanzienlijk veel geïnvesteerd in duurzame projecten van bedrijven/particulieren. De RSG wil de Rabobank hartelijk bedanken voor de investering in het project en de mogelijkheid om hun netwerk te verbreden door een presentatie te mogen geven op de Ledenkoffie.

Lees meer

Geplaatst op: 26 juni 2017

Junior Challenge Zeewolde

Ruim 130 leerlingen van beide locaties hebben afgelopen vrijdag meegedaan aan de Junior Challenge Zeewolde. De leerlingen deden in teams of als solist een korte sprint triathlon: 250 meter zwemmen in de haven, 10 km op de fiets en 2,5 km hardlopen. Mede door de goede organisatie van Zeewolde endurance en het grote aantal leerlingen van allerlei scholen was het ook dit keer een groot succes. De RSG viel verschillende keren in de prijzen. De mooiste was toch wel de clean sweep bij de meisjes onderbouw individueel. Hier werd Julliëte Vendrig 1e, Iris Wakelkamp 2e en Hannah Litjens 3e! Net als voorgaande jaren was RSG ook het sterkst binnen de categorie teams VO en eiste daar een 1e en 2e plek op.

Lees meer

Geplaatst op: 21 juni 2017

Day of the Newspaper

In de afgelopen periode hebben leerlingen uit klas 2 van het tvwo gewerkt aan een Newspaper-project. De RSG werkt samen met vijf andere scholen uit de regio. De leerlingen hebben eerst een Engelse krant geanalyseerd en de structuur van kranten in het geheel bekeken. Daarnaast hebben ze hun eigen schrijftalent ontplooid door een klassenkrant te maken met het thema: Europees nieuws. De resultaten waren erg goed en de beste leerlingen zijn uitgekozen om onze school te vertegenwoordigen op de Day of the Newspaper final die dit jaar plaatsvond op locatie Levant. Elisa Foppen en Emma Pereira hebben RSG Levant vertegenwoordigd en een prijs voor hun presentatie gewonnen. Inke van Duijn en Kelly Hofman van locatie Slingerbos hebben de prijs voor de beste klassenkrant gewonnen. Wij zijn super trots op hen!

Geplaatst op: 20 juni 2017

Foto-expositie wereldklas in de hal van het Slingerbos

Wie de hoofdingang van het Slingerbos ingaat, ziet links in de hal de internationale foto-exposite, waaraan onze wereldklassers uit (L)2mw en (L)2Hw hebben deelgenomen. Eerder dit schooljaar hebben ze meegedaan aan een Skype-project met negen Europese landen. In het kader van de Europese Dag van de Talen was er speciale aandacht voor de rijke variatie aan talen in de EU, naast het Engels als vanzelfsprekende communicatietaal. Deel twee van het project is de foto-expositie, van foto’s over nationale feestdagen van alle deelnemende landen, gemaakt door leerlingen. Een selectie van de meest aansprekende foto’s reist langs de scholen in alle negen landen en hangt nu dus bij ons. Twee foto’s van leerlingen uit onze klas 2Mc, Tiemco en Matthijs, hangen ertussen!

Lees meer

Geplaatst op: 14 juni 2017

Geslaagd!

Alle geslaagde examenkandidaten van harte gefeliciteerd namens de medewerkers van de RSG.
Overzichten met daarop de geslaagde leerlingen zijn te vinden onder 'leerlingen' en dan 'exameninfo'.

Geplaatst op: 14 juni 2017

High tea klas 1 en 2 tvwo

Op 7 en 9 juni jl. heeft het tvwo tijdens een high tea teruggeblikt op het afgelopen schooljaar. De klassen 1 en 2 tvwo van beide locaties hebben hun grote vooruitgang aan familieleden en andere geïnteresseerden gepresenteerd. De brugklassers reflecteerden op hun eigen groei, de activiteiten van het afgelopen schooljaar zoals de Newcastle-reis, projecten en vaardigheden. Leerlingen uit 2 tvwo presenteerden een samenvatting van hun Personal Project; een soort mini-profielwerkstuk over een ethisch dilemma naar eigen keuze. Ouders waren trots over de grote sprongen die hun kinderen gemaakt hebben qua Engels. Ook de onderwerpen die aan bod kwamen, maakten indruk. Na de presentaties was er een echte high tea om het schooljaar gezellig met elkaar af te ronden. Voor een impressie van de high tea van klas 1 tvwo op locatie Slingerbos zie klik hier.

Geplaatst op: 12 juni 2017

Jubileum expositie KunstBreed

In het jubileumjaar van KUNSTbreed (5 jaar!) is de eindexpositie afgelopen vrijdag ingericht door de docenten. De directeur van locatie Levant, mw. Compagner verrichtte de opening. In de ruimtes van Cultuurkust te Harderwijk hangt momenteel een selectie uit het werk dat de leerlingen van KUNSTbreed dit jaar hebben gemaakt. Een leuke expositie met bijzondere werken van leerlingen van onze beide locaties. U kunt deze week alles nog bewonderen. Kijk voor de openingstijden van Cultuurkust op hun website. Vrijdagmiddag 16 juni om 15.00 uur wordt alles weer opgehaald. Komt dat zien!

Lees meer

Geplaatst op: 1 juni 2017

Young Solar Challenge, 1e wedstrijd

Bij de Eneco Zonnebootraces in Akkrum was het team van RSG Slingerbos | Levant present voor races van de Young Solar Challenge. De zelfgebouwde zonneboot slaagde glansrijk voor de technische keuring. De wedstrijd verliep minder goed; de boot viel halverwege stil door gebrek aan power. Het euvel was snel aangepast, maar het kostte wel 2 rondes. Desondanks is de race uitgevaren, de boot is prima, het teamwork fantastisch en de race biedt aanknopingspunten voor verbetering! Op naar de volgende races in Lelystad op 10 juni. Wij danken onze sponsoren! Jachtwerf Roelofsen, Spuiterij Petersen, Mermaid Boattrips, Damen, Rabobank, Gemeente Harderwijk, M4 Creations, Van de Burgwal Verhuur, Bakkerijj Knevel, JHL Plants en YEC Yachtpaints Equipment & Consultancy.

Geplaatst op: 29 mei 2017

Internationaal Erasmus-plus project ‘On the move in Europe’

‘On the move in Europe’ is een Europees Erasmus-plus project waaraan onze tweedeklassers deelnemen. Samen met leerlingen van onze partnerscholen in Duitsland, Italië, Spanje, Roemenië en Hongarije werken ze aan de thema’s migratie en vluchtelingenstromen, en het belang van democratische vorming. Het project wordt gefinancierd door de EU en duurt tweeëneenhalf jaar. Alle betrokken leerlingen werken eerst in hun eigen school aan vooraf minutieus beschreven onderwerpen. Resultaten worden verplicht gedeeld via eTwinning, een digitaal onderwijsplatform van de EU. Tijdens projectbijeenkomsten, in verschillende landen, ontmoeten docenten en leerlingen elkaar. Daar worden de resultaten samengebracht en gezamenlijk verwerkt.

Lees meer

Geplaatst op: 22 mei 2017

Film-theater- voorstelling Bsoci@l

De afgelopen 6 maanden hebben zo’n 30 enthousiaste jongeren uit Harderwijk, onder begeleiding van Artlife Workshops, hard gewerkt aan een film-theatervoorstelling. Op 31 mei 2017 wordt de voorstelling opgevoerd bij RSG Slingerbos voor ouders/verzorgers. De voorstelling begint om 19.30 uur. Inloop is vanaf 19.15 uur. Vanwege het beperkte aantal plaatsen (300) is aanmelden noodzakelijk. Aanmelden kan t/m woensdag 24 mei via m.kempers@rsgsl.nl o.v.v. uw naam en het aantal personen. Tijdens de voorstelling komen de volgende thema’s aan de orde: discriminatie, seksuele weerbaarheid en cyberpesten. 

Lees meer

Geplaatst op: 22 mei 2017

Sporttoernooi JOGG

Op 19 mei 2017 hebben leerlingen uit klas 2 van de Harderwijkse middelbare scholen meegedaan aan het sporttoernooi dat georganiseerd is door leerlingen Sport en Bewegen van Landstede. Initiatiefnemer JOGG Harderwijk (Jongeren Op Gezond Gewicht) heeft voor water en fruit gezorgd. Leerlingen konden kiezen uit: voetbal, basketbal, volleybal of hockey. De leerlingen hebben zelf de teams samengesteld en bepaald of ze in de prestatieve poule voor de prijzen mee wilden doen of liever met de recreanten. In de zalen van de Sypel en op het veld bij Zwart-Wit '63 is fanatiek gespeeld hetgeen heeft geresulteerd in winst voor de RSG bij voetbal (team RSG 2) en een clean sweep bij basketbal plaats 1 t/m 3!

Lees meer