Havo

RSG Slingerbos | Levant biedt op beide locaties havo aan. In Harderwijk kunnen leerlingen hun schoolloopbaan afsluiten met een havo-diploma. Op RSG Levant in Zeewolde gaan leerlingen na het derde jaar verder in de bovenbouw in Harderwijk. Deze opleiding duurt vijf jaar. Daarna stroomt een leerling door naar het hbo of naar het vwo.

Onderbouw, klas 1 t/m 3
De eerste drie leerjaren havo en vwo vormen de onderbouw. De nadruk ligt in deze jaren sterk op kennen, kunnen, weten en studeren. Hoewel iedereen dezelfde vakken krijgt, zijn de moeilijkheidsgraad, het tempo en soms de aanpak per klas of jaarlaag verschillend.
Leerjaar 3 van havo en vwo is gericht op de bovenbouw. De manier van werken verandert waarbij meer planningsvaardigheden van leerlingen worden vereist. Toetsen gaan over grotere hoeveelheden en op het vwo wordt meer op toepassen en inzicht getoetst. Er is veel aandacht voor het kiezen van het profiel en het vakkenpakket in de vierde klas.

Havo 2 en 3
In de tweede klas van de havo kun je kiezen voor de wereldklas. De leerlingen krijgen dan meer en gevarieerder les in het Engels en er worden diverse activiteiten ondernomen met een Engelstalig karakter. Je hebt zeker een voorsprong bij je vervolgstudie als jouw Engels nog beter is ontwikkeld en je meer weet van de wereld om je heen. In havo 4 sluit je de wereldklas af met een Anglia-examen.

Leerlingen van beide locaties gaan in het derde jaar verschillende activiteiten met elkaar ondernemen zodat leerlingen van RSG Levant al veel van hun toekomstige klasgenoten leren kennen.

Bovenbouw
Leerlingen krijgen de vakken uit het door hun gekozen profiel en vakkenpakket. Een profiel is een combinatie van vakken met een herkenbaar etiket: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Daarnaast is een aantal vakken van de opleiding voor alle leerlingen verplicht.

De meeste vakken worden afgesloten met een landelijk Centraal Examen, andere met een Schoolexamen. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze schoolgids.

Profileringen

RSG Breed
Sportklas
Technasium
Wereldklas

contact locatie slingerbos

havo 2 en 3
dhr. R. Oord
havo 4 en 5
dhr. C. Wiffen
 

 

contact locatie levant

havo 2 en 3
mw. M. Oudendijk