over de rsg

Iedereen heeft talent en kan groeien
Bij de RSG verbreed je je kennis en je leert ook over jezelf en hoe je jouw talenten verder kan ontwikkelen. Samen met medeleerlingen en docenten deel je kennis en ideeën en leg je een stevig fundament voor de toekomst. Samen kom je verder.

RSG Slingerbos | Levant
RSG Slingerbos | Levant is een openbare en algemeen toegankelijke school. Iedereen is welkom, ongeacht zijn of haar levensovertuiging. Wij bieden een veilige leeromgeving waarin leren, ontdekken en toepassen soepel in elkaar overlopen en elkaar versterken. RSG Slingerbos | Levant is een transparante organisatie met een levendige communicatie tussen alle betrokkenen. Zo vormt zich een community waar zowel gemeenschappelijke als individuele doelen worden nagestreefd. Ons doel is door uitdagen en motiveren leerlingen alle ruimte te geven om zich te ontwikkelen en te verbeteren. Het is onze ambitie dat iedere leerling de RSG met een diploma verlaat en zich heeft ontwikkeld om op zijn of haar eigen niveau kansrijk te zijn in de samenleving.

RSG Slingerbos | Levant telt 2.400 leerlingen en 200 medewerkers. Onze scholengemeenschap biedt de richtingen vmbo-tl (mavo), havo en vwo aan. Onze vestiging RSG Levant in Zeewolde huisvest een volledige vmbo-tl-opleiding met daarbij onderbouw havo en vwo. Havo- en vwo-bovenbouw worden in Harderwijk vervolgd. RSG Slingerbos in Harderwijk biedt zowel onderwijs in de onder- als de bovenbouw aan.

Voorbereiden op de toekomst
De RSG is een onderzoekende scholengemeenschap die ontwikkelingen in de maatschappij volgt. Ons onderwijs sluit hier goed op aan.

Onze school biedt onderwijs op maat dat zich richt op ieders talent en waarin leerling en docent naar een doel toewerken met een blik op een toekomst waar naast kennis, vaardigheden steeds belangrijker worden. Zoals denken in oplossingen, creatieve en communicatieve vaardigheden, omgang met ICT en niet te vergeten samenwerken.

RSG Slingerbos | Levant biedt leerlingen naast het reguliere onderwijsaanbod een aantal profileringen aan. We hebben een Technasium, sportklassen en tweetalig vwo. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor de wereldklas of het project KUNSTbreed. Ook kunnen zij deelnemen aan verschillende activiteiten op het gebied van internationalisering en bèta. Bij internationaliseringsactiviteiten kunt u bijvoorbeeld denken aan uitwisselingsreizen, Europamarkt en Comenius-projecten (werkbezoeken in het buitenland). In het kader van bèta worden een bètafestival/beroependag en vele andere projecten georganiseerd.

Excellente school
Onze school streeft naar excellent onderwijs. Onderwijs dat is toegespitst op het ontwikkelen van individuele talenten zodat iedere leerling tot zijn recht komt. Leren vindt in alle lagen van de organisatie plaats.