Rekenen op de RSG

Ons rekenbeleid en –onderwijs is erop gericht om leerlingen zo te begeleiden en te ondersteunen dat zij in het voorexamenjaar de rekentoets succesvol maken.

In de brugklassen wordt wekelijks één lesuur besteed aan rekenonderwijs. De leerlingen van de mavo/havo-brugklassen krijgen het hele schooljaar rekenonderwijs, de leerlingen van de havo/vwo-brugklassen en de(t)vwo-klas een half schooljaar. Ook worden de leerlingen bekend gemaakt met ‘Got-It’, de internetapplicatie die voor alle leerlingen van de RSG beschikbaar is. Met deze applicatie kunnen leerlingen zich zelfstandig voorbereiden op de rekentoets. Vanaf leerjaar twee worden zij gestimuleerd om wekelijks, als onderdeel van hun huiswerk, een klokuur te oefenen met ‘Got-It’. De mentor monitort hun vorderingen. Wanneer de vorderingen onvoldoende zijn, worden leerlingen individueel of in kleine groepjes door de rekencoaches ondersteund.

Voor meer informatie over het rekenbeleid kunt u contact opnemen met onze rekencoördinator de heer F. van Bergen.

contact

dhr. F. van Bergen