Rekenen op de RSG

Ons rekenbeleid en –onderwijs is erop gericht om leerlingen zo te begeleiden en te ondersteunen dat zij in het (voor)examenjaar de rekentoets succesvol maken. De rekentoets moet gemaakt worden, omdat de leerling anders geen diploma ontvangt. 

In de brugklassen is rekenen stevig verankerd in het vak wiskunde. Na de brugklas kunnen de leerlingen gebruik maken van het rekenprogramma 'Got It'. De mentor monitort hun vorderingen. Wanneer de vorderingen ondanks voldoende oefenen toch onvoldoende zijn, worden leerlingen door onze rekencoach geholpen.

Voor meer informatie over het rekenbeleid kunt u contact opnemen met onze rekencoördinator de heer F. van Bergen.

contact

dhr. F. van Bergen