wereldklas

In de tweede klas van de mavo en havo kunnen leerlingen kiezen voor een zogenaamde wereldklas. In deze klassen leren zij over de grenzen van ons land kijken door mee te doen aan internationale activiteiten en projecten en contacten met leeftijdgenoten in het buitenland. Er is extra aandacht voor Engelse spreek- en leesvaardigheid. De wereldklas wordt afgesloten met een erkend ‘Anglia’-examen.
 
Voor meer informatie over de wereldklas kunt u terecht bij een van onze wereldklascoördinatoren: mevrouw A. van der Moer (wereldklascoördinator mavo) of de heer H. Koopman (wereldklascoördinator havo).  

contact

dhr. H. Koopman
mw. A. van der Moer