Digitalisering in het onderwijs

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) is niet meer weg te denken in onze samenleving. Leerlingen groeien op in een digitaal tijdperk. Zij zijn continu online en staan via social media in contact met anderen. De digitale ontwikkeling heeft ook gevolgen voor het onderwijs en de leeromgeving. De context waarbinnen leren plaatsvindt en de rol van de docent veranderen door de digitale ontwikkeling voortdurend. Binnen het onderwijs wordt steeds intensiever gebruik gemaakt van ICT. Het gebruik van ICT is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om een aantal doelstellingen van de school te kunnen realiseren. ICT wordt ingezet om te kunnen differentiëren zodat leerlingen individueel benaderd kunnen worden en onderwijs op maat kan worden geboden. En dat biedt weer de mogelijkheid excellentie te bevorderen.

De school beschikt op beide locaties over een uitstekend draadloos netwerk dat in staat is alle leerlingen en medewerkers gelijktijdig te bedienen. Naast schoolboeken wordt er steeds meer digitaal materiaal ontwikkeld en ingezet waardoor het aantal schoolboeken in de komende jaren geleidelijk zal afnemen. Onze brugklasleerlingen en leerlingen die in de bovenbouw instromen starten hun schoolloopbaan bij de RSG met een iPad.

Om op een verantwoorde manier met social media om te gaan en mediawijs gedrag bij leerlingen te ontwikkelen, heeft de RSG op beide locaties een social media professional ingezet om leerlingen te coachen en te begeleiden. Onze mediaprofessionals sturen volwaardige mediaprojecten aan en organiseren bijvoorbeeld medialessen en ouderavonden over gamen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze programmamanager ICT de heer H. Jansen. Wilt u contact met een van onze social media professionals, stuur dan een mailbericht naar mevrouw M. Kempers (locatie Slingerbos) of mevrouw M. Abma (locatie Levant).

dhr. H. Jansen
mw. M. Kempers
mw. A. Abma