Klachtenregeling

Het kan zijn dat u een klacht heeft over een bepaalde gang van zaken of een beslissing op school. RSG Slingerbos | Levant probeert uw klacht naar tevredenheid op te lossen. De standaardroute is mentor, teamleider, directeur en het College van Bestuur. Is de klacht dan nog niet opgelost, dan kunt u de klacht indienen bij of de interne klachtencommissie van de RSG die bestaat uit externe partijen of de externe klachtencommissie. Indien u kiest voor de interne klachtencommissie, dan kunt u contact opnemen met de secretaresse van het College van Bestuur, cvb@rsgslingerboslevant.nl. Onze klachtenregeling kunt u hier downloaden. De landelijke klachtenregeling van de externe klachtencommissie is via de site van Onderwijsgeschillen te raadplegen. RSG Slingerbos | Levant is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Is er sprake van vertrouwelijke kwesties, dan kan de start van een traject ook liggen bij onze vertrouwenspersonen of counselors. Voor meer informatie klik hier
Onze counselors zijn de heer R. Glazenberg voor locatie Slingerbos en mevrouw T. Hofland voor locatie Levant. Mevrouw M. Weijts is voor beide locaties aangewezen als vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders. Mevrouw E. Meter (IJsselgroep) is externe vertrouwenspersoon voor al onze medewerkers.