Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel, ouders en leerlingen zijn vertegenwoordigd. Elke geleding heeft via de MR invloed op het beleid van de school en is zo gesprekspartner van het College van Bestuur. Daarnaast zijn in Harderwijk en Zeewolde leerlingenraden. Zij overleggen met de locatiedirectie of de MR als het om punten gaat waar vooral de leerlingen mee te maken hebben.

Samenstelling MR

Geleding personeel:

  • mevrouw M. Staal (voorzitter)
  • mevrouw S. de Boer (secretaris)
  • mevrouw J. Tammer
  • mevrouw M. Verberne

Geleding ouders:

  • mevrouw C. Dekker
  • mevrouw A. Dirkzwager

Geleding leerlingen:

  • Marijn Borst
  • Sal Waterman

MR-vergadering
Op 19 juni 2017 is er een MR-vergadering. De agenda voor deze vergadering kunt u hier downloaden. De volgende MR-vergadering vindt plaats in het nieuwe schooljaar. De datum is op dit moment nog niet bekend.  

Communicatie
De personeelsgeleding (PMR) houdt collega’s op de hoogte door middel van een interne nieuwsbrief. Leerlingen in de MR hebben een achterban binnen de leerlingenraad. Zij communiceren via een Facebook-pagina. De oudergeleding heeft een MR-oudersupportgroep ingericht die minimaal twee keer per jaar wordt geraadpleegd over belangrijke onderwerpen. Heeft u belangstelling om zitting te nemen in de oudersupportgroep, stuur dan een e-mail naar mevrouw A. Dirkzwager.

Medezeggenschapsstatuut en Medezeggenschapsreglement
Om inzichtelijk te maken hoe de medezeggenschap op de RSG is geregeld, is een medezeggenschapsstatuut opgesteld. Het statuut kunt u hier downloaden. Meer informatie over bijvoorbeeld de samenstelling, zittingsduur, verkiezingen, taken en bevoegdheden van de MR, kunt u vinden in het medezeggenschapsreglement.

Leerlingenstatuut
Elke twee jaar wordt het leerlingenstatuut geagendeerd. Het huidige leerlingenstatuut is vastgesteld voor de periode november 2015 – november 2017.

Meer informatie over de MR kunt u hier vinden.

Contact

personeelsgeleding
mw. M. Staal
oudergeleding
mw. A. Dirkzwager
leerlinggeleding