Schoolgegevens

 

 

  

 

RSG Slingerbos
Eisenhowerlaan 59
3844 AS  Harderwijk
T  0341 414 484
E  info@rsgslingerboslevant.nl

  RSG Levant
Horsterweg 192
3891 EV  Zeewolde
T  036 52 18 170
E  info@rsgslingerboslevant.nl

RSG Slingerbos | Levant is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08081581. De stichting draagt de statutaire naam Stichting RSG Slingerbos | Levant en is statutair gevestigd in Harderwijk.

Het bevoegd gezag van de school is het bestuur van de Stichting Aurora OnderwijsGroep (KvK 74466410). Het College van Bestuur is te bereiken via cvb@auroraonderwijsgroep.nl en 0341-466383. Het bestuurskantoor is gevestigd in Nunspeet, Elspeterweg 22a, 8071 PA.

contact

Algemeen
secretariaat
Hoofd conciërges
locatie Slingerbos

dhr. K. Otten
Hoofd conciërges locatie Levant
dhr. T. Roos
Webmaster
dhr. H. Jansen

Sociale media