absentie en verlofaanvragen

Als een leerling niet op school is, willen we altijd graag weten wat er met hem of haar aan de hand is. De meest voorkomende afwezigheid betreft ziekte en bezoeken aan specialisten. Ziek- én betermeldingen, bezoek aan dokter, tandarts, specialist en dergelijke willen we altijd weten. Deze meldingen verlopen via de e-mail op onze site door het formulier ziekmelding / bezoek arts danwel het formulier betermelding​ in te vullen. Voor verlof betreffende een studiekeuze-activiteit (bijvoorbeeld meeloopdag, open dag, intakegesprek, proefstuderen) dien je een formulier op te halen bij het decanaat.

'Zorgwekkend’ verzuim kunnen wij melden aan de leerplichtambtenaar.

Voor goedkeuring van een verlofaanvraag dient contact opgenomen te worden met de desbetreffende leerlingcoördinator.