belangrijke data

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

In onderstaand overzicht vindt u de data voor de informatiebijeenkomsten. Indien u buiten deze informatiebijeenkomsten langs wilt komen, kunt u contact opnemen met de teamleider van de brugklas: locatie Slingerbos - mevrouw S. Heuckelbach, locatie Levant - mevrouw S. Dupont.   

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN locatie slingerbos

 • 01-12-2017 Kijkdag leerlingen groep 8 (09.00 - 11.00 uur en 13.15 - 15.15 uur)
 • 07-12-2017 Informatieavond ouders lleerlingen groep 8 (19.30 - 21.00 uur)
 • 09-01-2018 Profileringsavond tvwo, sportklassen, gepersonaliseerd leren en Technasium voor leerlingen groep 8 en ouders (19.00 - 20.30 uur)
 • 23-01-2018 Open Huis (18.30 - 21.00 uur)
 • 27-06-2018 Introductie voor nieuwe brugklassers (14.00 - 16.00 uur)

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN locatie levant

 • 21-11-2017 Proeflessen (13.15 - 15.15 uur)
 • 28-11-2017 Proeflessen (13.15 - 15.15 uur)
 • 12-12-2017 Informatieavond ouders leerlingen groep 8 (19.30 - 21.00 uur)
 • 13-12-2017 Masterclass tvwo/Technasium/sport (13.30 - 15.30 uur)
 • 13-01-2018 Open Huis (09.30 - 12.00 uur)
 • 27-06-2018 Introductie voor nieuwe brugklassers (14.00 - 16.00 uur)

Testdagen sportklassen

Een leerling die zich voor onze sportklas heeft aangemeld, wordt door de RSG per brief uitgenodigd voor de testdag. De sporttesten worden afgenomen op:

 • locatie Slingerbos: 26 april 2018
 • locatie Levant: 25 april 2018