toelating

Om toegelaten te worden op de RSG vinden we het advies van de leerkracht van de basisschool belangrijk. De leerling wordt in principe geplaatst in de leerroute die door de basisschool geadviseerd wordt. We denken in kansen en mogelijkheden. Het is dan ook zeker aan te raden bij twijfel contact op te nemen met een van onze teamleiders van de brugklas.

Voor leerlingen die zich aanmelden voor de sportklas is er een aanvullende sporttest om na te gaan of de sportklas inderdaad een goede keus is. De sporttesten worden afgenomen op 19 april 2018 (locatie Slingerbos) en 25 april 2018 (locatie Levant).

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de teamleider van de brugklas: mevrouw S. Heuckelbach (locatie Slingerbos) of mevrouw M. de Kleijn (locatie Levant).

contact

locatie Slingerbos
mw. S. Heuckelbach
locatie Levant
mw. M. de Kleijn