toelating

Om toegelaten te worden op de RSG vinden we het advies van de leerkracht van de basisschool belangrijk. De leerling wordt in principe geplaatst in de leerroute die door de basisschool geadviseerd wordt. We denken in kansen en mogelijkheden. Het is dan ook zeker aan te raden bij twijfel contact op te nemen met een van onze teamleiders van de brugklas.

Voor leerlingen die zich aanmelden voor de sportklas is er een aanvullende sporttest om na te gaan of de sportklas inderdaad een goede keus is.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de teamleider(s) van de brugklas: mevrouw M. Pullens of de heer R. van de Hoef (locatie Slingerbos) of mevrouw B. van Noordenburg (locatie Levant).

contact

locatie Slingerbos
mw. M. Pullens
locatie Slingerbos
dhr. R. van de Hoef
locatie Levant
mw. B. van Noordenburg