Leerlingenraad

De RSG heeft op beide locaties een leerlingenraad. Leerlingen in de leerlingenraad hebben inspraak op onderwerpen die we op school kunnen verbeteren. Van het aanbod in de kantine en de ruimte in de fietsenhokken tot de schoolregels. Zij wegen de voor- en nadelen tegen elkaar af, nemen een weloverwogen beslissing en gaan over tot actie. Hierbij doen de leerlingen veel ervaring op wat betreft vergaderen, het werken in commissies, besluitvorming en uitvoering. Een afvaardiging van de raad vormt de leerlingengeleding in de Medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad is een belangrijke gesprekspartner voor de directie. De MR kijkt mee en geeft advies over belangrijke zaken die in de school spelen. In de medezeggenschapsraad zitten medewerkers, ouders en leerlingen. Zij zijn regelmatig met de directie in gesprek.

De activiteiten van de raad zijn vooral gericht op zaken die de leerlingen aangaan, zoals het leerlingenstatuut, de schoolregels en de voorzieningen ten behoeve van de leerlingen. Het leerlingenstatuut is een document waarin diverse rechten en plichten staan die voor iedereen in school gelden.

Per locatie wordt de leerlingenraad begeleid door een docent. Mevrouw M. Weijts begeleidt de leerlingenraad bij RSG Levant en de heer B. Vrieling begeleidt de leerlingenraad bij RSG Slingerbos.

Kijk voor meer informatie over de leerlingenraden per locatie op Leerlingenraad RSG Slingerbos of Leerlingenraad RSG Levant. Of mail naar llraad@rsgslingerboslevant.nl.


leerlingenraad locatie Levant
mw. M. Weijts
 

leerlingenraad locatie Slingerbos
dhr. B. Vrieling