leerlingenraad RSG Levant

Vergaderingen
Iedere eerste lesdinsdag van de maand vergadert de leerlingenraad in de grote pauze van de onderbouw (11.45 - 12.15 uur) in lokaal 108. De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. Als het druk is, plannen we een extra overleg.

Wat doen we?
De leerlingenraad denkt mee in het oplossen van schoolse problemen die worden ervaren door leerlingen van de Levant. We hebben bijvoorbeeld de schoolregels aangepast, om basketbalpalen gevraagd, radio en tv in de aula aan laten zetten en mee mogen denken over de herinrichting van de kantine. Ook denken we mee in het vormgeven van SLO-blokken, 1040-norm en geluidsoverlast.
Er is één keer per maand overleg met de directie en er wordt één keer per maand een verslag op de ELO bij het vak Leerlingenraad gezet.

Contact
Heb je een goed idee? Heb je een klacht? Wil je meedenken? Stuur dan via de ELO een mail naar levant.leerlingenraad.

Wil je ook in de leerlingenraad?
Neem dan contact op met de heer Vrieling voor meer informatie.