schoolregels

Werken en leren op de rsg

Een prettige en vertrouwde omgeving is een voorwaarde om goed te leren en te presteren. Die omgeving is gebaseerd op duidelijke spelregels die voor alle betrokkenen gelden. RSG Slingerbos | Levant draagt graag bij aan een prettig schoolklimaat met ruimte voor iedereen waarbij respectvolle omgangsvormen voorop staan. In het document Schoolregels zijn de leef-, gedrag- en huisregels te vinden.