Wegwijzers naar onze partnerscholen

Sinds vorige week zijn op drie plaatsen in de schooltuin wegwijzers met pijlen naar onze partnerscholen in Europa te zien. De creatieve bordjes met de plaatsnamen zijn bij het vak KUBV door leerlingen gemaakt. Er kunnen nog meer bordjes bij! Gelukkig zijn deze wegwijzers precies op tijd geplaatst voor de start van het internationale project ‘On the move in Europe’ in de wereldklassen 3Hw, L3Hw en leerlingen uit andere derde klassen. De wegwijzers bevestigen onze internationale contacten. Deze week krijgen we bezoek van docenten en leerlingen uit vijf partnerscholen uit Duitsland, Italië, Spanje, Roemenië en Hongarije. De leerlingen slapen in gastgezinnen en gaan de hele week intensief samenwerken. Het project gaat over Vluchtelingen en Migratiestromen. Globaal zijn er drie thema’s: 1. Het vergelijken van familiestambomen: waar komen je eigen voorouders eigenlijk vandaan? 2. De vervolging van bevolkingsgroepen en vergelijking van asielbeleid in onze landen. 3. Bezoek aan het AZC Zeewolde voor contact met vluchtelingen daar. Na alle voorbereidingen op de eigen scholen, zien we uit naar het samenbrengen en vergelijken van de resultaten, de excursies en de gezelligheid!