Aurora OnderwijsGroep versterkt openbaar onderwijs Veluwe

SG Slingerbos | Levant, RSG N.O.-Veluwe en Proo hebben gekozen voor een duurzaam bestuurlijke samenwerking. De drie openbare schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs op de Veluwe werken vanaf 1 april 2019 samen in de Aurora OnderwijsGroep. Hiermee wordt sterk ‘algemeen toegankelijk onderwijs’ aangeboden aan leerlingen van 4 tot 18 jaar. De schoolbesturen worden ondergebracht in de Holdingstichting Aurora OnderwijsGroep, de drie afzonderlijke stichtingen blijven autonoom.

De schoolbesturen gaan samenwerken om nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs nog meer vorm te kunnen geven. Aurora investeert in een gezamenlijke (door)ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties van het personeel. En het biedt voor leerlingen mogelijkheden voor doorlopende leerlijnen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, eigentijds en innovatief onderwijs en versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast kan er voordeel worden behaald door een gedeelde bedrijfsvoering. De kernwaarden vrijheid, relatie en diversiteit zijn het kompas om algemeen toegankelijk onderwijs vorm te geven.