Internationaal project ‘On the move in Europe’

In de afgelopen twee jaar hebben de wereldklas-leerlingen van klas 2 en 3 havo op Slingerbos en Levant aan een internationaal project gewerkt, samen met leerlingen uit vijf andere Europese landen: Duitsland, Italië, Spanje, Hongarije en Roemenië. Dit was een Erasmus+ project, gefinancierd door de Europese Unie.

Het ging over de onderwerpen: democratische vorming en vluchtelingen en migratiestromen. Daarom was de naam van het project: ‘On the move in Europe, towards a multicultural, democratic Europe’. In elk land was een projectbijeenkomst waar zes leerlingen, als afvaardiging van hun groep, samen met begeleidende docenten heen mochten. Deze ‘projectmeetings’ werden op de afzonderlijke scholen voorbereid.

Een greep uit de activiteiten: de leerlingen onderzochten het verleden, heden en de toekomst van migratie en vergeleken dat met de andere landen. Ook vergeleken ze het vluchtelingenbeleid in de zes landen, er werden vluchtelingen op scholen uitgenodigd en ze bezochten een asielzoekerscentrum. Verder werkten ze concreet samen over democratische waarden als bouwstenen voor een vreedzame wereld.

Alles kwam samen in een afsluitende musical in Italië. De lessen en activiteiten zijn verzameld  in een Teacher’s Handbook, dat voor scholen in Europa toegankelijk is. De impact van dit project is groot: tolerantie en respect voor mensen uit andere culturen, begrip voor redenen om te vluchten en nieuwe vriendschappen in andere landen.