Buddyproject

Buddyproject 3 havo wereldklas feestelijk afgesloten: afgelopen schooljaar deden de wereldklasleerlingen uit 3 havo, samen met vluchtelingenjongeren van de ISK (Internationale Schakelklas), mee aan een ‘Buddyproject’. Het idee was dat jongeren uit verschillende culturen en de Nederlandse jongeren elkaar door regelmatig contact zouden leren kennen, begrijpen en vertrouwen. Dat gebeurde inderdaad, door verrassende activiteiten met veel aandacht voor elkaar.

Het project werd strak georganiseerd door de projectleider, Bernard Kelderman en het werd gesteund en gefinancierd door de gemeente Harderwijk.

De leerlingen hebben gericht met elkaar gepraat, maar het ging vooral om de activiteiten samen. Zo kwamen ze dichter bij elkaar door boks-oefeningen, er was aandacht voor contact via sociale media, er waren lekkere baksels, ze bekeken gezamenlijk een inspirerende film in Kok’s experience en nu, als laatste, was er een geslaagde middag in het klimbos van Harderwijk. Daar was ook de vertegenwoordigster van de gemeente Harderwijk, mevrouw Heyer en de wethouder, de heer M. Companjen, die zelf ook een klimcircuit aflegde.
Aan de manier waarop  de leerlingen met hun ‘buddys’ zaten te praten en samen door de boomtoppen slingerden, kon je zien dat het een geslaagd project geweest is.