Technasium: vliegveld Lelystad

Een aantal van onze Technasium-leerlingen heeft zich dit weekend beziggehouden met verduurzaming van Lelystad Airport, voor nu en in de toekomst. Dit doen zij samen met studenten van Hogeschool Windesheim en leerlingen van de SGL Lees hier het artikel uit de Flevopost.

De komende drie maanden storten zij zich op de beantwoording van het centrale thema van hun opdracht: ‘Hoe kunnen we de duurzaamheid van Lelystad Airport borgen?’ Daarbij komen twee vragen centraal te staan. Ten eerste: welke oplossingen zijn er voor de luchthaven, de bedrijven op de luchthaven en het naastliggend LAB om tot een nog efficiëntere bedrijfsvoering te komen. Ten tweede: hoe realiseer je een talentenhub op en rond de luchthaven? Hoe kun je jongeren, studenten, bedrijven en professionals bijeen brengen en laten samenwerken aan luchtvaartgerelateerde duurzaamheidsthema’s? Een breed scala aan vragen en problemen, waar de leerlingen antwoorden en oplossingen voor gaan bedenken. Dit via veel bijeenkomsten de komende maanden en een eindpresentatie op 7 januari.