Zonnepanelen

In de zomermaanden is hard gewerkt om op het dak van RSG Slingerbos 960 zonnepanelen te installeren. Begin oktober zijn de zonnepanelen in gebruik genomen en kunnen leerlingen en medewerkers dagelijks op een monitor in de aula zien hoeveel energie er is opgewekt. Het leggen van de zonnepanelen past binnen de ambities voor verduurzaming die de RSG eerder dit jaar heeft uitgesproken.

Scholen hebben met hun educatieve functie ook een voorbeeldfunctie. Een maatschappelijke taak als verduurzaming hoort daarbij. De RSG is zich daarvan bewust en wil zich daarvoor inzetten. Het leggen en in gebruik nemen van de zonnepanelen is een stap in de goede richting; in alle geledingen van de school moet aandacht zijn voor duurzaamheid. Het doel is om in 2025 nul op de meter te scoren en daarmee RSG tot één van de eerste energieneutrale scholen in de regio te maken. 

Na een onderzoek door vier Technasium-leerlingen naar de meest geschikte leverancier, werd in april 2019 het contract met Zonneplan getekend. Begin juli werd gestart met het leggen van de 960 panelen en in de week van 7 oktober jl. is de installatie opgeleverd. Het stroomverbruik van de RSG is op jaarbasis rond de 400.000 kWh. De verwachting is dat de zonnepanelen jaarlijks 248.880 kWh gaan opleveren.

Op 10 oktober 2019, de dag van de duurzaamheid, hebben de RSG-leerlingen in het Jongeren Energie Café Endura verteld over hun acties om hun school te verduurzamen.