Brugklas

Afhankelijk van het advies van de basisschool start je je schoolloopbaan bij de RSG in een van de brugklassen:

  • mavo/havo: breed of sportklas,
  • havo/vwo: breed, sportklas of Technasium,
  • tweetalig vwo of tweetalig havo (thavo wordt met ingang van schooljaar 2018-2019 aangeboden),
  • de mavo-brugklas in Zeewolde.

Best wennen zo’n nieuwe school. De RSG doet er alles aan om je snel thuis te laten voelen op school en in de klas.

profileringen

RSG Breed
Sportklas
Technasium
Tweetalig vwo/havo

 

 

 

 

contact teamleiders brugklassen

locatie Slingerbos
mw. S. Heuckelbach
locatie Levant
mw. S. Dupont