kunstbreed

Leerlingen kunnen in de onderbouw kiezen voor KUNSTbreed om kennis te maken met kunst en cultuur. De leerlingen uit klas 1, 2 en 3 worden samengevoegd en volgen samen de kunstbreedlessen. Niet alleen in de les, maar ook buiten de school wordt gewerkt aan de verschillende kunstdisciplines zoals theater, muziek, dans en beeldende kunst. Voorbeelden van projecten die gevolgd worden zijn: improvisatielessen, mime spelen, keramiek, grafisch ontwerpen, rappen, salsa dans etc. Tevens worden er musea en voorstellingen bezocht en wordt er deelgenomen aan workshops van kunstenaars, muzikanten of theatermakers. Voor leerlingen die het volgende schooljaar willen deelnemen aan KUNSTbreed geldt een selectieprocedure in juni van het lopende schooljaar. Ook leerlingen die gekozen hebben voor een profilering (sport, tweetalig onderwijs of Technasium) kunnen deelnemen aan het project KUNSTbreed.

De KUNSTbreedgroep 2018-2019 heeft in de animatieworkshop bij Cultuurkust een filmpje gemaakt. Leerlingen hebben op deze dag eerst geleerd wat voor soorten stop motion films er zijn en welke technieken ze kunnen gebruiken. Vervolgens hebben ze in groepjes hard gewerkt aan hun eigen animatie. Het beeldmateriaal van de groepjes is door Cultuurkust gemonteerd tot dit mooie resultaat! KUNSTbreed gaat volgend schooljaar in de 3e schoolweek van start. Op locatie Slingerbos en locatie Levant starten we weer met een nieuwe KUNSTbreed-groep. Anders dan voorgaande jaren komen naast beeldende kunst nu ook de kunstdisciplines theater, dans en muziek ruimschoots aan bod.

Voor meer informatie over KUNSTbreed kan contact worden opgenomen met de heer P. van Lier (locatie Slingerbos) of de heer B. Sleurink (locatie Levant).

locatie Slingerbos
dhr. P. van Lier
locatie Levant
dhr. B. Sleurink