kunstbreed

Naast genoemde profileringen kunnen leerlingen zich in de onderbouw aanmelden voor het project KUNSTbreed, waarbij leerlingen zowel in de lessen als buiten de school werken aan verschillende kunstprojecten. Zij gaan aan de slag met bijvoorbeeld schilderen, fotograferen, beeldhouwen, vormgeven en ontwerpen. Professionele kunstenaars leren deze leerlingen de kneepjes van het vak in workshops over onder andere materialen, (digitaal) ontwerpen en presenteren. Bij bezoeken aan musea en exposities wordt gekeken hoe kunstenaars het woord kunst beleven en hoe zij hun eigen wereld scheppen. Kunstwerken van KUNSTbreed-leerlingen worden regelmatig geëxposeerd voor belangstellenden.

Voor meer informatie over KUNSTbreed kan contact worden opgenomen met mevrouw D. Klaver  voor locatie Slingerbos of mevrouw T. Hofland voor locatie Levant.

locatie Slingerbos
mw. D. Klaver
locatie Levant
mw. T. Hofland