Rekenen op de RSG

De Rekentoets in de huidige vorm gaat verdwijnen en zal een andere vorm krijgen binnen het voorgezet onderwijs. Wel blijft de situatie dat rekenen als vaardigheid, nodig bij andere vakken, in het vervolgonderwijs en in het dagelijks leven door de overheid erg belangrijk gevonden wordt en blijft. Voor de RSG betekent dit dat blijvende aandacht voor een goede rekenvaardigheid van de leerlingen vertaald dient te worden in een hierbij passend aanbod en passende begeleiding van de leerlingen.

In de brugklassen is rekenen stevig verankerd in het vak wiskunde. Daarnaast kunnen alle leerlingen gebruik maken van een rekenprogramma ‘Rekensite.nl.’ Wanneer blijkt dat een leerling te kampen heeft met rekenproblemen, wordt door onze rekencoach hulp geboden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. M. Bijl (rekencoach).

contact

mw. M. Bijl