rsg levant

DE LEVANT VOOR IEDEREEN, DICHTBIJ!

De Levant is een school voor iedereen dichtbij! De Levant is een overzichtelijke school met 400 leerlingen. Op de Levant kent iedereen de leerling bij naam en weten we wie ze zijn. Centraal staat hoe een leerling het beste leert en ontwikkelt. De eerste twee jaar kiest de leerling zelf of hij/zij wil leren op een hoger niveau dan het advies van de basisschool.

Past extra bewegen bij een leerling dan kan dit in de sportklas. Is een leerling geïnteresseerd in leven in het buitenland dan leert hij/zij extra Engels en Internationalisering in het tweetalig onderwijs (TTO). Houdt een leerling van creatief bezig zijn, muziek en/of dans dan past bij hem/haar Kunstbreed. In ons nieuwe TECHlab kunnen leerlingen alles over Techniek leren.

Daarnaast werken onze leerlingen in een van de mooiste en open schoolgebouwen van Nederland. Met lokalen voor duidelijke uitleg en leerpleinen om zelfstandig te werken of voor groepsopdrachten.   

Ons onderwijs
Op de Levant past het onderwijs bij de leerling! We maken het onderwijs zo passend mogelijk door:

 • Opdrachten worden op meerdere niveaus gegeven. Leerlingen krijgen twee of drie jaar de tijd om zelf de keuze te maken op welk niveau ze vakken af willen ronden.
 • Leren is voor ons meer dan kennis verwerven!
  • Op onze school praten we veel over wie een leerling is, wat de ambities zijn en hoe die bereikt kunnen worden. We helpen leerlingen om te onderzoeken wie ze zijn, waar ze vandaan komen en waar ze voor staan. Leren-leren is hier een belangrijk onderdeel van.
 • Leren doet een leerling bij ons niet alleen!
  • Leren gaat beter als dit samen met anderen gedaan wordt. Samenwerken vinden we belangrijk, met klasgenoten, docenten en coach. De mogelijkheid is er dan om elkaars kwaliteiten te gebruiken, van elkaars kwaliteiten te leren en elkaar feedback te geven.
  • Coaching is daarom belangrijk op onze school. Onze coaches hebben meer tijd dan op een andere school om iedere leerling te ondersteunen. Al onze coaches zijn getraind.

Tweetalig onderwijs! (TTO)
De wereld waarin we leven is een internationaal gerichte wereld geworden. We gaan niet meer alleen naar het buitenland voor een vakantie. We wonen naast andere culturen, we bestellen onze spullen in het buitenland, doen onze opleiding in het buitenland of gaan over de grens werken.

Op de Levant bereiden we leerlingen voor op deze gebeurtenissen. In al onze klassen is internationalisering belangrijk en krijgen leerlingen opdrachten waarin ze de vaardigheden trainen die nodig zijn voor het leven in een internationale wereld.

Er kan gekozen worden voor een klas met tweetalig onderwijs. Hier wordt niet alleen een goede beheersing van de Nederlandse taal geleerd, maar door een aantal vakken in het Engels te geven, wordt het Engels bijna net zo goed als van iemand die met de Engelse taal opgegroeid is. Daarnaast krijgen leerlingen opdrachten waarin ze kunnen leren hoe te handelen als ze met, of in een andere cultuur leven.  En niet te vergeten: we gaan op reis! Door deze reizen wordt er in de praktijk geoefend.

Doelen stellen, feedback en reflecteren
Leren gaat beter als een leerling weet wat hij/zij wil bereiken. Daarom stellen leerlingen, samen met de coach, de doelen vast. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Op welk niveau en in welk tempo wil de leerling leren?
 • Welke persoonlijke kwaliteiten wil de leerling ontwikkelen?  

De leerling geeft in een persoonlijk coachgesprek aan wat hij/zij wil bereiken. De coach helpt om dit om te zetten in een leerplan. Feedback speelt een belangrijke rol in deze gesprekken. We zien dat door deze aanpak leerlingen meer zelfvertrouwen en een hogere motivatie krijgen! Mocht blijken dat er toch verkeerde keuzes gemaakt zijn, dan is dat geen probleem. Op de Levant mogen alle cijfers die een leerling haalt één keer herkanst worden!

Onze soorten lessen
Op de Levant worden lessen op verschillende manieren aangeboden. Door deze verschillende vormen past de les altijd bij het lesdoel en werken we aan de complete ontwikkeling.

Basegroup
Elke ochtend starten de leerlingen met hun klasgenoten in de basegroup. Samen met hun coach plannen zij de dag en de week. Ook komen thema’s als samenwerken en organiseren aan bod. De Basegroup is ook het moment waarin we het nieuws dat de dag beheerst bespreken.

Vaklessen
In de vaklessen krijgt een leerling uitleg. De docent legt lastige onderwerpen van het vak duidelijk uit en kiest werkvormen die ervoor zorgen dat de leerlingen zich de kennis en vaardigheden eigen maken.

Workshops
Tijdens workshops krijgen leerlingen tijd om te oefenen met de stof. Hier kan een groot deel van het huiswerk al worden gemaakt. Leerlingen bepalen zelf met welk vak ze aan de slag gaan en op welke manier. Vinden ze deze keuzes moeilijk dan helpt de docent hierbij.

Persoonlijke coaching
De leerling en de coach voeren gesprekken waarin ze samen terugblikken op de week. Deze reflectie zorgt ervoor dat leerlingen samen met hun coach de persoonlijke doelen bijstellen, zodat ze in de lessen beter weten waaraan ze moeten werken, hoe ze moeten werken en waar ze op moeten letten.  

Ons aanbod
Naast de lessen en workshops die gegeven worden, kan een leerling kiezen voor een stroom waarin hij/zij extra ruimte krijgt om zijn/haar talenten te ontwikkelen. Omdat iedereen andere talenten heeft, bieden wij een grote hoeveelheid keuzes aan. Zo past de opleiding altijd bij de leerling. Leerlingen kunnen bij ons kiezen uit:

 • ontwikkeling van talenten op het gebied van sport en organisatie in de Sportklas
 • ontwikkeling van talenten op het gebied van expressie en creativiteit in Kunstbreed
 • ontwikkeling van talenten op het gebied van verbinden, ontdekken, reizen en communiceren in de Wereldklas (internationalisering is hierbij een belangrijk onderdeel)
 • ontwikkeling van technische talenten in het Techlab

Samenvatting
De leerling:

 1. kiest een school dichtbij waar iedereen hem/haar goed kent
 2. kan per vak het niveau en tempo bepalen
 3. krijgt altijd een tweede kans!
 4. ontwikkelt vaardigheden als samenwerken, plannen en reflecteren
 5. wordt intensief gecoacht
 6. is eigenaar van het eigen leerproces
 7. wordt tijdens de lessen/workshops begeleid door een bevoegd docent
 8. leert zijn/haar talenten benutten
 9. kan altijd iets kiezen wat bij hem/haar past


Voor meer informatie over leren op de Levant kan er contact opgenomen worden met mevrouw B. van Noordenburg.​

RSG Breed
Sportklas
Technasium
Wereldklas

contact

 

Teamleider klas 1 en 2 

B. van Noordenburg

projectleider Levant 2.0
dhr. R. Suijk

projectleider Levant 2.0
mw. M. Visscher