sportklas

In de sportklas krijgen leerlingen naast de gewone lessen extra sportlessen. Sport is meer dan bewegen alleen. Sport heeft ook een organisatiekant; leerlingen leren denken in kansen, moeten samenwerken, organiseren en improviseren, leiding kunnen geven en de spelregels kennen. In het afwisselende lesprogramma komen veel zaken op het gebied van sport en bewegen aan bod. Sportklasleerlingen nemen deel aan verschillende clinics, veelal verzorgd door bekende (top)sporters op bijzondere locaties zoals een golfbaan, een skihal en een klimhal. De sportklas is voor mavo-, havo- en vwo-leerlingen in de onderbouw. Voortzetting in de bovenbouw is mogelijk door het kiezen van het vak Bewegen, Sport en Maatschappij op de havo of het vak LO2 op de mavo. Op een sportieve manier naar het diploma! 

Voor meer informatie over de sportklas kunt u contact opnemen met onze sportcoördinator:
de heer R. Denekamp

Getalenteerde sporters, muzikanten, acteurs en andere talenten krijgen binnen de RSG alle ruimte zich verder te ontwikkelen. Onze school heeft twee docenten die dit talent begeleiden door middel van ons programma Talent Op School, zodat school en specifieke activiteiten gecombineerd kunnen worden. Neem tijdig contact op als het leveren van topprestaties en het volgen van onderwijs goed op elkaar afgestemd moeten worden.

Voor talentbegeleiding kunt u een mailbericht sturen naar mevrouw L. Koopmans (locatie Slingerbos) of de heer R. Suijk (locatie Levant).

contact

sportcoördinator
dhr. R. Denekamp

talentbegeleiding
dhr. R. Suijk

talentbegeleiding
mw. L. Koopmans