technasium

Zoeken naar oplossingen voor échte problemen van échte opdrachtgevers. Het Technasium is voor leerlingen die graag willen onderzoeken en ontwerpen. Dat doen zij bij het vak O&O. Samen met klasgenoten wordt in groepjes gewerkt aan verschillende projecten. Elke opdracht begint met een kijkje in de praktijk, een werkoverleg en een taakverdeling. De onderzoeksresultaten worden uiteindelijk gepresenteerd aan de opdrachtgever die de resultaten beoordeelt.

Zo ontwierp een groep leerlingen een bankieren-app voor de ING voor jongeren van 12 tot 16 jaar, ontwikkelden leerlingen in opdracht van een ijssalon een nieuwe ijssmaak, onderzochten leerlingen hoe het gebied 'De Bloemkampen' opnieuw ingericht kan worden en bedachten eindexamenleerlingen in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland een Marsmaaier, een apparaat dat onbemand kan maaien op de taluds en het maaisel geheel zelfstandig inzamelt. Ook ontwierpen leerlingen een alternatief voor het bij elkaar houden van filterdelen voor dieselauto's en een gereedschap de 'Beerboor' om de reuzenberenklauw te bestrijden. In opdracht van CAI Harderwijk hebben leerlingen onderzoek gedaan naar een trage wifi-verbinding. De uitkomsten staan vermeld in het CAI Contact. Technasiumleerlingen ontwierpen ook een nieuwe brandweerkazerne op luchthaven Lelystad Airport. De beste ontwerpen zijn igepresenteerd in PIT te Almere. Leerlingen wonnen de Eureka!Cup met hun ontwerp voor de Wereldwijde TamTam; een oplossing voor de krijgsmacht van het Ministerie van Defensie die op zoek is naar nieuwe ideeën om snel en doeltreffend te kunnen communiceren met lokale bevolkingen in oorlogsgebieden. Technasiumleerlingen uit klas 4 hebben een opdracht ontvangen van de gemeente Harderwijk om te onderzoeken hoe toeristen beter met het openbaar vervoer vanaf Lelystad Airport naar Harderwijk kunnen komen. Zij zullen hun adviezen presenteren aan de gemeente Harderwijk en andere betrokkenen. Leerlingen kunnen laten zien hoe vindingrijk zij zijn! Voor Talent kleurt Flevoland, een samenwerking tussen de provincie Flevoland en het Technasium, hebben leerlingen ontwerpen voor de trektelpost aan het Ketelmeer gemaakt. Op verzoek van de gemeente Harderwijk adviseren de technasiumleerlngen over een Veluwse ontvangstlocatie.

De RSG heeft voor het Technasium een speciale werkplaats ingericht. In deze ruimte kunnen leerlingen overleggen, ontwerpen op computers, modellen maken en presentaties voorbereiden en houden. In de eindexamenklas krijgen de leerlingen een afsluitende opdracht: de 'meesterproef'. Leerlingen gaan zelf op zoek naar een opdrachtgever en lossen één van zijn problemen op. Een ontwerp kan zelfs écht worden uitgevoerd.
 
Lees ook de zomereditie van het Technasium Magazine met daarin op de pagina's 10 en 11 Judit Klooster aan het woord over haar meesterproef.
 
Het Technasium biedt zowel meiden als jongens met een havo-advies een uitdagende leeromgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het Technasium: de heer R. Langstraat.

young solar challenge

In februari 2018 is opnieuw het project Young Solar Challenge van start gegaan. Leerlingen van het Technasium uit klas 3 en 4 gaan de uitdaging aan de boot die vorig jaar gebouwd is te verbeteren. Lees hier meer over de uitdaging.

Wil je weten hoe in 2017 ging? Kijk dan hier.

contact

coördinator Technasium
dhr. R. Langstraat