ITEACH

december 2021

Digitaal uitwisselen in 3 tvwo

 

Dit schooljaar doet 3tvwo mee met het ERAMUS+ programma ITEACH. Docenten uit Spanje, Portugal, Italië en het Verenigd Koninkrijk geven onze leerlingen drie dagen les. De leerlingen uit deze verschillende landen werken gezamenlijk aan doelen. De voertaal is Engels, de vakken variëren van wiskunde en technologie naar burgerschap en Spaans. Van tevoren hebben de leerlingen zichzelf en de school voorgesteld in online meetings. Nu hebben de leerlingen dan ook echt contact gehad. Veel contacten zijn uitgewisseld en online vriendschappen zijn begonnen. De doelen van het project zijn door alle leerlingen gehaald en na drie dagen lag er dan ook een mooi eindproduct! Fijn dat er toch mogelijkheden zijn voor internationale contacten en ervaringen tijdens deze pandemie.