Vluchteling voor de klas 

december 2021

3tto

Gastsprekers Linda en Tarkan uit Syrië hebben leerlingen uit 3tto verteld over hun ervaringen als vluchteling. Waarom ze vertrokken, hoe de reis verliep naar Europa en Nederland en hoe ze nu een nieuw bestaan proberen op te bouwen. Voorafgaand aan de presentatie verdiepten leerlingen zich in de complexe situatie van Syrië en immigratie in Nederland tijdens de lessen. Maar een écht persoon in plaats van een voorbeeld uit een boek is toch heel anders en veel interessanter. Het kennismaken met andere culturen en het verbreden van je blik - ook binnen Nederland - dat is tweetalig onderwijs!