High tea

juni 2017

Nu het einde van het schooljaar snel nadert, is het tijd voor een terugblik op het afgelopen schooljaar. Traditiegetrouw doen de leerlingen van het tweetalig vwo dit tijdens een high tea. Op 7 en 9 juni jl. presenteerden de leerlingen uit klas 1 en 2 van het tvwo van beide locaties hun enorme vooruitgang aan ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s en andere geïnteresseerden. De brugklassers reflecteerden op hun eigen groei, de activiteiten van het afgelopen schooljaar zoals de reis naar Newcastle, projecten en vaardigheden. De ouders keken ademloos naar de presentatievaardigheden, het niveau van Engels, en de kritische blik op hun eigen ontwikkeling.

De tvwo-leerlingen uit klas 2 presenteerden hun Personal Project; een soort mini-profielwerkstuk over een ethisch dilemma naar eigen keuze. Abortus, dierproeven, gezondheid van catwalk modellen en global warming kwamen allemaal aan bod. Het verslag is door de leerlingen samengevat in een presentatie van zo’n 7 minuten. Niet alleen waren de ouders trots over de grote sprongen die hun kinderen gemaakt hebben qua Engels, maar ook de onderwerpen die aan bod kwamen, maakten indruk. 

Na de presentaties was er een overvloed aan lekkernijen zoals het hoort op een echte high tea. Al met al een gezellige afronding van het schooljaar! 

Hieronder een impressie van de high tea van 1tvwo op locatie Slingerbos.