Certificering tto

november 2016

Eén keer in de 5 jaar krijgt de RSG bezoek van de tto-visitatiecommissie (EP Nuffic) om te kijken of beide locaties nog steeds voldoen aan de standaard tto. De belangrijkste punten in de standaarden gaan over: de gewenste taalniveaus van leerlingen en docenten, de spreiding van het tto-curriculum over de zaakvakken, de exacte en creatieve vakken, het gebruik van authentiek Engelstalig lesmateriaal, en de centrale positie van internationalisering in het schoolbeleid.

Op 28 november 2016 heeft de tto-visitatiecommissie de RSG bezocht. De commissie heeft met verschillende geledingen gesproken en een aantal lessen bijgewoond. Na afloop heeft de visitatiecommissie mondeling verslag uitgebracht. De commissie was zeer enthousiast over de lessen en de gevoerde gesprekken. De taalvaardigheid was hoog. De RSG is met vlag en wimpel geslaagd en heeft wederom het certificaat senior tto-school ontvangen. We zijn erg blij met het behaalde resultaat!