wereldklas

In de tweede klas van de mavo kunnen leerlingen kiezen voor een zogenaamde wereldklas. Hier leren zij over de grenzen van ons land kijken door mee te doen aan internationale activiteiten en projecten en contacten met leeftijdgenoten in het buitenland. Er is extra aandacht voor Engelse spreek- en leesvaardigheid. De wereldklas wordt afgesloten met een erkend ‘Anglia’-examen.
Voorbeelden van projecten en activiten in de wereldklas:

Voor meer informatie over de wereldklas kunt u terecht bij een van onze wereldklascoördinator mevrouw Y. Wagenaar 

contact

mw. Y. Wagenaar