activiteiten

RSG Slingerbos | Levant is een bruisende school. Dat betekent dat er allerlei activiteiten plaatsvinden naast het 'gewone' lesprogramma. Denk daarbij aan excursies, uitwisselingsprogramma’s, sporttoernooien, kampen, dagexcursies en het bezoeken van voorstellingen.

Internationalisering:                                                                    excursies, uitwisselingsprogramma’s 

De RSG doet veel aan internationalisering. Internationalisering is onderdeel van het lesprogramma dat wordt vormgegeven door verschillende projecten en excursies waaraan meerdere landen meewerken. Internationalisering wordt schoolbreed ingezet. Leerlingen kunnen deelnemen aan uitwisselingsprogramma’s, buitenlandse scholen bezoeken en stage lopen in het buitenland. Individuele leerlingen “ruilen” met buitenlandse leerlingen van school gedurende drie maanden. De landen waarmee de RSG uitwisselt zijn o.a. België, Duitsland, Spanje, Italië, Tsjechië en Denemarken. Daarnaast zijn er online contacten met diverse andere Europese landen. Eén van de lopende activiteiten is het Erasmus-plus project. Andere activiteiten zijn de Juvenes Translatores Wedstrijd en Moving forward, looking backwards, Virtual Trip to Polen.

Het internationaliseringsteam wordt gevormd door mevrouw Y. Wagenaar en de heer C. Lammers. Voor meer informatie over internationalisering kunt u bij hen terecht.

 
 
mw.Y. Wagenaar
dhr. C. Lammers

kunstbreed

Naast genoemde profileringen kunnen leerlingen zich in leerjaar één, twee en drie aanmelden voor het project Kunstbreed, waarbij leerlingen zowel in de lessen als buiten de school werken aan verschillende kunstprojecten. Zij gaan aan de slag met bijvoorbeeld schilderen, fotograferen, beeldhouwen, vormgeven en ontwerpen. Professionele kunstenaars leren deze leerlingen de kneepjes van het vak in workshops over onder andere materialen, (digitaal) ontwerpen en presenteren. Bij bezoeken aan musea en exposities wordt gekeken hoe kunstenaars het woord kunst beleven en hoe zij hun eigen wereld scheppen. Kunstwerken van Kunstbreed-leerlingen worden regelmatig geëxposeerd voor belangstellenden.

Voor meer informatie over Kunstbreed kan contact worden opgenomen met mevrouw V. Kemper voor locatie Slingerbos of mevrouw T. Hofland voor locatie Levant.

mw. V. Kemper
mw. T. Hofland

Sporttoernooien en -activiteiten 

Onze school organiseert verschillende sporttoernooien. Wij zien deze toernooien als een belangrijke aanvulling op de lessen lichamelijke opvoeding. Vaak worden leerlingen uit hogere klassen ingezet bij de organisatie van toernooien hetgeen deel kan uitmaken van hun examenprogramma 'Bewegen Sport en Maatschappij' (BSM).
In het kader van sportoriëntatie werkt de RSG samen met lokale sportscholen en verenigingen, zodat leerlingen met verschillende sporten kennis kunnen maken.

Winterkamp 

Leerlingen uit klas drie kunnen op vrijwillige basis meedoen aan het ‘beruchte’ winterkamp dat al sinds 1970 wordt georganiseerd. Zij maken bepakt en bezakt in twee dagen een voettocht van ca. 60 km over de Veluwe. Ze slaan een eenvoudig tentenkamp op en overnachten in het veld. De volgende dag begint de lange speurtocht terug naar school met onderweg een paar echte ‘survival’-opdrachten. Het is een zware, maar onvergetelijke ervaring.

Onze contactpersoon voor het winterkamp is de heer J. Rijpert.

Coördinator
dhr. J. Rijpert