activiteiten

RSG Slingerbos | Levant is een bruisende school. Dat betekent dat er allerlei activiteiten plaatsvinden naast het 'gewone' lesprogramma. Denk daarbij aan excursies, uitwisselingsprogramma’s, sporttoernooien, kampen, dagexcursies en het bezoeken van voorstellingen.

Internationalisering:                                                                    excursies, uitwisselingsprogramma’s 

De RSG doet veel aan internationalisering. Internationalisering is onderdeel van het lesprogramma dat wordt vormgegeven door verschillende projecten en excursies waaraan meerdere landen meewerken. Internationalisering wordt schoolbreed ingezet. Leerlingen kunnen deelnemen aan uitwisselingsprogramma’s, buitenlandse scholen bezoeken en stage lopen in het buitenland. Individuele leerlingen “ruilen” met buitenlandse leerlingen van school gedurende drie maanden. De landen waarmee de RSG uitwisselt zijn o.a. België, Duitsland, Spanje, Italië, Tsjechië en Denemarken. Daarnaast zijn er online contacten met diverse andere Europese landen. Eén van de lopende activiteiten is het Erasmus-plus project.

Het internationaliseringsteam wordt gevormd door mevrouw D. Streekstra, mevrouw I. Keizer  en de heer C. Lammers. Voor meer informatie over internationalisering kunt u bij hen terecht.

mw. D. Streekstra
mw. I. Keizer
dhr. C. Lammers

kunstbreed

Naast genoemde profileringen kunnen leerlingen zich in leerjaar één, twee en drie aanmelden voor het project KUNSTbreed, waarbij leerlingen zowel in de lessen als buiten de school werken aan verschillende kunstprojecten. Zij gaan aan de slag met bijvoorbeeld schilderen, fotograferen, beeldhouwen, vormgeven en ontwerpen. Professionele kunstenaars leren deze leerlingen de kneepjes van het vak in workshops over onder andere materialen, (digitaal) ontwerpen en presenteren. Bij bezoeken aan musea en exposities wordt gekeken hoe kunstenaars het woord kunst beleven en hoe zij hun eigen wereld scheppen. Kunstwerken van KUNSTbreed-leerlingen worden regelmatig geëxposeerd voor belangstellenden.

Voor meer informatie over KUNSTbreed kan contact worden opgenomen met mevrouw D. Klaver voor locatie Slingerbos of mevrouw G. Wouters voor locatie Levant.

mw. D. Klaver
mw. G. Wouters

Bèta Excellent

De RSG is een Bèta Excellent school. Leerlingen die talent hebben in de exacte vakken (natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie) worden extra gestimuleerd om eens flink "de diepte in te gaan". Dat gebeurt op verschillende manieren: het volgen van masterclasses, meer contacten met universiteiten en hogescholen, diepgaander onderzoek doen en het meedoen aan interessante competities. Bèta Excellent is een voortzetting en een nadere uitwerking van het Universumprogramma waaraan de RSG heeft deelgenomen. Universumscholen voerden een breed stimuleringsprogramma uit dat uiteindelijk moest leiden tot een verhoogde uitstroom van havo- en vwo-leerlingen naar exacte vervolgstudies.

Onze school werkt op verschillende manieren aan het in beeld brengen van de mogelijkheden die er zijn wanneer exacte vakken op een behoorlijk niveau zijn gevolgd. Ieder jaar wordt bijvoorbeeld een bètafestival/beroependag georganiseerd met een groot aantal gastsprekers. De school doet ook mee met een landelijk Nemo-project 'Tube your future' waarbij leerlingen zelf gefilmde interviews met interessante beroepsbeoefenaren afnemen. Na montage worden deze op een speciaal You Tube-kanaal gepubliceerd. Daarnaast worden op allerlei manieren de banden met het regionale bedrijfsleven en instellingen aangehaald. Zo krijgen leerlingen beter zicht op wat zich daar afspeelt en kunnen ze dat meewegen bij hun oriëntatie op vervolgstudies en beroepen.

Kortom, naast ons Technasium wordt langs verschillende lijnen gewerkt om te laten zien dat een oriëntatie op een exacte opleiding zeker overwogen moet worden. Meer informatie over het Excellent Bètaprogramma en daarmee samenhangende activiteiten is te vinden op de website van platformbetatechniek.

Sporttoernooien en -activiteiten 

Onze school organiseert verschillende sporttoernooien. Wij zien deze toernooien als een belangrijke aanvulling op de lessen lichamelijke opvoeding. Vaak worden leerlingen uit hogere klassen ingezet bij de organisatie van toernooien hetgeen deel kan uitmaken van hun examenprogramma 'Bewegen Sport en Maatschappij' (BSM).
In het kader van sportoriëntatie werkt de RSG samen met lokale sportscholen en verenigingen, zodat leerlingen met verschillende sporten kennis kunnen maken.

Winterkamp 

Leerlingen uit klas drie kunnen op vrijwillige basis meedoen aan het ‘beruchte’ winterkamp dat al sinds 1970 wordt georganiseerd. Zij maken bepakt en bezakt in twee dagen een voettocht van ca. 60 km over de Veluwe. Ze slaan een eenvoudig tentenkamp op en overnachten in het veld. De volgende dag begint de lange speurtocht terug naar school met onderweg een paar echte ‘survival’-opdrachten. Het is een zware, maar onvergetelijke ervaring.

Ons contactpersoon voor zowel sport als winterkamp is de heer J. Rijpert.

Coördinator
dhr. J. Rijpert