Organisatiestructuur

Het bevoegd gezag van de school is het bestuur van de Stichting Regionale Scholengemeenschap (RSG) dat in handen is van het College van Bestuur (CvB). Daarnaast heeft de Stichting een Raad van Toezicht (RvT). De RvT heeft een toezichthoudende taak ten opzichte van het CvB.
 
Voorzitter College van Bestuur 
mw. H.A. Vaatstra

Raad van Toezicht
dhr. H.A. van der Velde, voorzitter
mw. N.O.V. Hamstra-Lankester, vice-voorzitter
mw. A. van Aalsum-Jongen
dhr. H.A. Jansen
dhr. J.H.J. Schreuder


De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn daarna -al dan niet aansluitend- eenmaal herbenoembaar voor een volgende periode van vier jaar. In het Rooster van aftreden staat per wanneer een RvT-lid is benoemd en per wanneer hij/zij zal aftreden.

Berichten bestemd voor het CvB kunt u sturen naar cvb@rsgslingerboslevant.nl. Berichten ten behoeve van de RvT kunnen worden verzonden naar secretariaatrvt@rsgslingerboslevant.nl.

College van Bestuur
mw. H.A. Vaatstra

 

Organogram

 

directie

mw. A.M. Leeuwenburgh directeur
RSG Levant
a.leeuwenburgh@rsgsl.nl
dhr. E. de Vries directeur onderbouw
RSG Slingerbos
e.devries@rsgsl.nl
dhr. A. Veenenbos directeur bovenbouw
RSG Slingerbos
a.veenenbos@rsgsl.nl
Directeur
RSG Levant

A.M. Leeuwenburgh
Directeur onderbouw
RSG Slingerbos

E. de Vries

Directeur bovenbouw
RSG Slingerbos 

A. Veenenbos

 

 

teamleiders locatie slingerbos

brugklas mw. S. Heuckelbach s.heuckelbach@rsgsl.nl
mavo 2-3-4 mw. B. Peters b.peters@rsgsl.nl
havo en vwo 2-3 dhr. R. van de Hoef r.vandehoef@rsgsl.nl
havo 4-5 dhr. C. Wiffen c.wiffen@rsgsl.nl
vwo 4-5-6 mw. L. Zwetsloot l.zwetsloot@rsgsl.nl

 

teamleiders locatie Levant

brugklas
mavo 2-3-4
mw. S. Dupont
mw. M. de Kleijn
s.dupont@rsgsl.nl
m.dekleijn@rsgsl.nl
havo en vwo 2-3 mw. M. Oudendijk m.oudendijk@rsgsl.nl