Organisatiestructuur

Het bevoegd gezag van de school is het bestuur van de Stichting Aurora OnderwijsGroep dat in handen is van het College van Bestuur (CvB). Daarnaast heeft de Stichting Aurora OnderwijsGroep een Raad van Toezicht (RvT). De RvT heeft een toezichthoudende taak ten opzichte van het CvB.
 
College van Bestuur: 
mw. H.A. Vaatstra, voorzitter
dhr. R.D. Dorreboom
dhr. B.J.R. Redder


Raad van Toezicht:
mw. F.W. Hengeveld, voorzitter
dhr. H.A. van der Velde, vice-voorzitter
mw. A. van Aalsum-Jongen
dhr. F.G.A.M. Berntsen
dhr. E.L.M. de Bruijn
dhr. W.H. Ellenbroek          
mw. M. Horowitz
dhr. H.A. Jansen

De leden van de RvT zijn per 1 april 2019 benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn daarna -al dan niet aansluitend- eenmaal herbenoembaar voor een volgende periode van vier jaar. 

Berichten bestemd voor het CvB kunt u sturen naar cvb@auroraonderwijsgroep.nl. Berichten ten behoeve van de RvT kunnen worden verzonden naar secretariaatrvt@auroraonderwijsgroep.nl.

College van Bestuur
mw. H.A. Vaatstra

 

Organogram

 

directie

mw. A.M. Leeuwenburgh directeur
RSG Levant
a.leeuwenburgh@rsgsl.nl
dhr. E. de Vries directeur onderbouw
RSG Slingerbos
e.devries@rsgsl.nl
dhr. A. Veenenbos directeur bovenbouw
RSG Slingerbos
a.veenenbos@rsgsl.nl
Directeur
RSG Levant

A.M. Leeuwenburgh
Directeur onderbouw
RSG Slingerbos

E. de Vries

Directeur bovenbouw
RSG Slingerbos 

A. Veenenbos

 

 

teamleiders locatie slingerbos

brugklas mw. S. Heuckelbach s.heuckelbach@rsgsl.nl
mavo 2-3-4 mw. B. Peters b.peters@rsgsl.nl
havo en vwo 2-3 dhr. R. van de Hoef r.vandehoef@rsgsl.nl
havo 4-5 dhr. C. Wiffen c.wiffen@rsgsl.nl
vwo 4-5-6 mw. L. Zwetsloot l.zwetsloot@rsgsl.nl

 

teamleiders locatie Levant

brugklas
mavo 2-3-4
mw. S. Dupont
mw. M. de Kleijn
s.dupont@rsgsl.nl
m.dekleijn@rsgsl.nl
havo en vwo 2-3 mw. M. Oudendijk m.oudendijk@rsgsl.nl