Werken bij de RSG

visie

RSG Slingerbos | Levant heeft zich ten doel gesteld zich te ontwikkelen tot een excellente school die veranderingen in onze externe omgeving vertaalt naar eigentijds onderwijs. We hebben het dan over een brede definitie van excellent. Denk bijvoorbeeld aan uitstekende resultaten en prestaties van leerlingen, maar ook aan een excellente schoolcultuur en excellente medewerkers. De kwaliteit van onze medewerkers is wat ons betreft dé onderscheidende factor bij de ambitie een excellente school te worden en te blijven. Daarom investeert de RSG nadrukkelijk in de ontwikkeling van haar medewerkers, teams en schoolbestuur.

interesse?

Wilt u werken bij een eigentijdse school met ambities? Wilt u het beste uit uzelf en de leerlingen halen? Dan biedt de RSG wellicht dé werkplek! Onze organisatie is op zoek naar medewerkers die:

  • sterk ontwikkelgericht zijn; u bent er voortdurend op uit om zowel de leerling als uzelf te laten “groeien”;
  • een lerende instelling hebben; u bent bereid te reflecteren op uw eigen en elkaars handelen en u heeft een onderzoekende houding;
  • integer zijn; u heeft een voorbeeldfunctie in het hebben van respect voor elkaar en u gedraagt zich hier ook naar.

Binnen de RSG geven onze docenten in toenemende mate onderwijs waarbij zij gebruik maken van digitale ondersteuning. Daarom vinden wij het belangrijk dat zij affiniteit hebben in het bieden en het verder ontwikkelen van het digitale onderwijs van onze school of bereid zijn zich hierin te verdiepen en te ontwikkelen.

Voor meer informatie over het werken bij RSG Slingerbos | Levant kan contact worden opgenomen met onze HR-manager mevrouw M. Vendrig, 06 – 119 58 410. Algemene vragen en vragen over de procedure kunnen gesteld worden aan onze personeelsconsulent mevrouw J. Brouwer, 0341 – 414 484.

vacature(s)

 open sollicitaties

Indien er geen passende vacature beschikbaar is, kunnen open sollicitaties gestuurd worden naar vacature@rsgslingerboslevant.nl, t.a.v. mevrouw J. Brouwer, personeelsconsulent. Binnen 5 werkdagen, met uitzondering van schoolvakanties, ontvangen sollicitanten een reactie.

stage lopen

De RSG is een opleidingsschool die studenten van de lerarenopleiding de ruimte biedt om praktijkervaring op te doen in het voortgezet onderwijs. Wij zien een stagiair niet alleen als een inspiratiebron, maar ook als een investering en een mogelijkheid om nieuwe kennis en inzichten op te doen. Profiteren van een nieuwe generatie houdt ons onderwijs jong, fris en bij de tijd. Een echte win-win situatie!

Wilt u intensief kennismaken met de lespraktijk op de RSG?  Stuur dan een e-mail naar onze schoolopleider:mevrouw H. Lips, met vermelding van de volgende gegevens:

  • naam van de opleiding, het stagejaar en het vak;
  • doel van de stage en uw motivatie waarom u stage bij de RSG wilt lopen;
  • beschikbare dagen en periode.

Leraren in opleiding (LIO)  

De RSG biedt zonder meer kansen aan LIO’ers. Een LIO’er is een student die de lerarenopleiding bijna heeft afgerond en tegelijkertijd lesgeeft op een school. Een LIO’er heeft nog geen onderwijsbevoegdheid, maar mag wel lesgeven zonder begeleiding van een docent. De school en de LIO’er maken samen afspraken over de taken en activiteiten die de LIO’er uitvoert. Daarnaast worden in een leerwerkplan de startverantwoordelijkheden en leerdoelen vastgelegd. De LIO’er stelt het leerwerkplan op. De lerarenopleiding en de leidinggevende keuren het plan goed.

Zij-instromers

Onze school staat open voor kandidaten die willen 'zij-instromen'. De RSG verstaat onder zij-instromers alleen diegenen die voldoen aan de voorwaarden die door het Ministerie van OC&W in de subsidieregeling m.b.t. zij-instromers zijn gesteld. Kandidaten die als zij-instromer bij onze school aan de slag willen, dienen een relevant hbo- of wo-diploma te bezitten en een geschiktheidsverklaring te kunnen overleggen. Een geschiktheidsverklaring kan alleen door middel van een assessment worden afgegeven door een daartoe bevoegd opleidingsinstituut. Het houdt in dat u in staat wordt geacht binnen twee jaar uw bevoegdheid te behalen.

Zij-instromers hebben zelf de verantwoordelijkheid om alle zaken hiervoor te regelen. Hoewel zij-instromers zelf de regie hebben, zijn wij uiteraard bereid zij-instromers hierbij te helpen.

Meer informatie over zij-instromers vindt u op de site van de Informatie Beheer Groep.

Sollicitatieprocedure  

Een sollicitant ontvangt binnen 5 werkdagen, met uitzondering van de schoolvakanties, een ontvangstbevestiging. Zo snel mogelijk daarna krijgen sollicitanten bericht of, en zo ja hoe zij in de procedure mee zullen doen.

Eerst vindt een kennismakingsgesprek plaats met onze HR Manager en een collega uit het veld. Zij selecteren kandidaten die doorgaan voor een vervolggesprek. Het vervolggesprek vindt plaats met de directeur, een collega uit de sectie en een collega uit het team. Zowel in het  kennismakingsgesprek als in het vervolggesprek is er gelegenheid om vragen te stellen.

De meest geschikte kandidaat wordt uitgenodigd voor een arbeidsvoorwaardengesprek en kan zich voorbereiden op een uitdagende baan bij de RSG!

Cao en arbeidsvoorwaarden  

Het onderwijs kent een eigen CAO. Voor meer informatie over de laatste CAO Voortgezet Onderwijs verwijzen wij u naar de site van de VO-raad. Onder het kopje "CAO VO" is de geldende CAO in te zien.

personeelsconsulent
mw. J. Brouwer
HR-manager
mw. M. Vendrig