Nieuws & mededelingen

Geplaatst op: 7 december 2017

Gratis Engelse les voor groep 8 leerlingen

Al twintig jaar biedt RSG Slingerbos tweetalig onderwijs aan. Om dit te vieren willen we jullie een cadeau geven: gratis lessen Engels! Graag nodigen wij je uit om hieraan deel te nemen. Deze lessen zijn geschikt voor alle groep 8 leerlingen. Acht weken lang op donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur ben je van harte welkom op RSG Slingerbos (Eisenhowerlaan 59, Harderwijk). De lessen beginnen op 18 januari 2018 en worden gegeven door docenten Engels en bovenbouwleerlingen uit het tweetalig onderwijs. Als je het leuk vindt om alleen of samen met je klasgenoten mee te doen, meld je dan nu aan. Let op! Er is beperkt plaats, dus schrijf je snel in. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 december 2017. Kijk hiervoor op de site onder het menu 'groep 8' en klik op 'gratis lessen Engels'.

Lees meer

Geplaatst op: 7 december 2017

Levant eindejaar actie 2017 voor Stichting de Kostmand

Het doel van stichting de Kostmand is het bestrijden van armoede in Zeewolde. Dit wordt gedaan door het inzamelen van overschotten van levensmiddelen. Deze levens- middelen worden kosteloos beschikbaar gesteld aan inwoners van Zeewolde die onvoldoende in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Hierbij geldt geen onderscheid in geloof, huidskleur, nationaliteit of leeftijd. De stichting tracht het doel te bereiken door samen te werken met andere organisaties met een vergelijkbare doelstelling. De noodzaak van de aanwezigheid van een voedselbank wordt maatschappelijk aan de kaak gesteld. Voor meer informatie kunt u terecht op www.voedselbankzeewolde.nl

Geplaatst op: 5 december 2017

Kijkdag leerlingen groep 8

Op 1 december jl. hebben ruim 800 leerlingen uit groep 8 een kijkje genomen bij RSG Slingerbos. Leerlingen uit 4 vwo traden op als gastheer en gastvrouw en hebben de basisschoolleerlingen rondgeleid. De toekomstige brugklasleerlingen hebben 3 lessen gevolgd. De diversiteit van de lessen was groot. Er is een bezoek gebracht aan de Noordpool bij aardrijkskunde, geëxperimenteerd bij scheikunde en met Micro:bits gewerkt bij informatica. Ook hebben de leerlingen een les Nederlands en wiskunde gevolgd en kennis gemaakt met de Franse taal. Tijdens de pauze hebben de leerlingen in het auditorium aanvullende informatie over de RSG ontvangen. De groep 8 leerlingen gingen met een goed beeld van de RSG weer naar huis.

Geplaatst op: 5 december 2017

Excursie Lille

Op vrijdag 1 december jl. hebben 110 derdeklassers een mooie excursie gehad naar de Franse stad Lille. Het was een topdag. Een goede heenreis, zonder oponthoud. Gelukkig was het de hele dag droog. De leerlingen hebben voor lunchtijd eerst een speurtocht met opdrachten gemaakt door de oude binnenstad die mooi versierd was met kerstverlichting. Een enorme kerstboom en een reuzenrad maakten de sfeer compleet. Daarna hadden de leerlingen vrije tijd. Iedereen heeft gezellig kunnen shoppen in Euralille; een groot, warm, overdekt winkelcentrum en helemaal in kerstsfeer. Een excursie die voor herhaling vatbaar is!

Geplaatst op: 29 november 2017

Groep 8 leerlingen op de Levant

Alle groep 8 leerlingen van 10 basisscholen uit Zeewolde hebben op dinsdagmiddag 21 en 28 november jl. kennisgemaakt met RSG Levant. In deze proeflesjes kregen de leerlingen les van echte vakdocenten. Elke leerling volgde drie verschillende lesjes, zoals science, muziek, Frans, wiskunde, informatie- en communicatievaardigheden, Nederlands en aardrijkskunde. Toch wel anders dan op de basisschool. Sommige leerlingen vonden het zo leuk dat ze langer wilden blijven. Wij hopen de toekomstige brugklasleerlingen volgend schooljaar weer bij de RSG te mogen verwelkomen.

Geplaatst op: 24 november 2017

Europese Vertaalwedstrijd Juvenes Translatores

Vier leerlingen uit 6 vwo hebben deelgenomen aan de Europese Vertaalwedstrijd Juvenes Translatores. Ieder jaar organiseert de Europese Commissie deze vertaalwedstrijd voor jongeren van 17 jaar in heel Europa, op exact hetzelfde moment, ongeacht verschillende tijdszones. Er kan van-en-naar elke Europese taal vertaald worden, alle combinaties zijn mogelijk! Het doel is te laten zien hoe belangrijk adequaat en uitgebalanceerd begrip van verschillende talen is.

Lees meer

Geplaatst op: 21 november 2017

Cambridge 2 tvwo

2 tvwo is afgelopen week naar Cambridge geweest. Gedurende de week hebben ze onder andere twee dagen op Debenham High School doorgebracht en daar een project uitgevoerd en lessen gevolgd, ze hebben King’s College bezocht, een hop-on-hop-off bus tour gedaan, musea bezocht en nog veel meer. Het was een zeer geslaagde week met een gezellige groep leerlingen, een goed programma en we hebben het óók nog droog gehouden. Wat wil je nog meer? Hier een korte impressie van de week.

Geplaatst op: 20 november 2017

Anglia-examen gehaald!

De leerlingen van 4mavo die vorig jaar in de Wereldklas zaten en deel hebben genomen aan het Anglia-examen zijn allemaal geslaagd. Zij kregen vorige week hun Anglia-certificaat uitgereikt tijdens het mentoruur. In het auditorum werd een klein feestje gehouden waarbij iedereen het certificaat ontving en feestelijk op de foto werd gezet. De aanwezigheid van een aantal mentoren droeg extra bij aan dit feestelijke moment. We hebben de leerlingen gewezen op het belang van ‘extra goed zijn in Engels’ en de waarde van het certificaat voor de vervolgopleiding. Wij wensen onze wereldburgers veel succes in hun verdere schoolcarrière. Dear students, we wish you all the best!

Geplaatst op: 20 november 2017

Wereldklasleerlingen skypen met klassen uit Kroatië en Litouwen

Wereldklasleerlingen, klas 2, hebben geskyped met klassen uit Kroatië en Litouwen. Het skype-project is mogelijk gemaakt door het Litouws Cultureel Centrum en de Europese Commissie. Een activiteit in het kader van de Europese Dag van de Talen met als doel aandacht voor onbekende vreemde talen, contact met buitenlandse leeftijdsgenoten zonder te reizen en presenteren in het Engels. De directrice van het Litouws CC en een vertegenwoordiger van de EU waren bij het skypen in Harderwijk aanwezig. De EU heeft de t-shirts cadeau gegeven.

Lees meer

Geplaatst op: 20 november 2017

Annelique spreekt minister van VWS

Afgelopen maandag heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het startschot gegeven voor de Week tegen Kindermishandeling. Tijdens de kick-off vroeg Annelique Ganzevles, leerling van RSG Slingerbos uit Harderwijk, de minister wat hij de komende periode gaat doen tegen kindermishandeling. Annelique: “Het is toch vreselijk dat zoveel kinderen in Nederland het slecht hebben thuis, dat moet echt veranderen.” Minister Hugo de Jonge was het helemaal met haar eens: “Ik vind het heel belangrijk om me als minister in te zetten om kindermishandeling tegen te gaan. Dit onderwerp is zo urgent dat het een bijzondere aanpak verdient. Daar zet ik me graag voor in.”

Lees meer

Geplaatst op: 17 november 2017

Bezoek asielzoekerscentrum Zeewolde

Voor het internationale project 'On the move in Europe’  brachten de deelnemende leerlingen en al onze buitenlandse gasten uit Duitsland, Italië, Spanje, Roemenië en Hongarije, woensdagmiddag een bezoek aan het asielzoekerscentrum in Zeewolde. Centraal stond de ontmoeting met bewoners. Het persoonlijke contact met bewoners en het beeld van het leven in het AZC maakte dit tot een indrukwekkend bezoek.

Lees meer

Geplaatst op: 17 november 2017

Erasmus+ groep bezoekt de burgemeester van Harderwijk

Maandagmiddag werd de internationale Erasmus+ groep ‘On the move in Europe’ in het gemeentehuis ontvangen door de burgemeester van Harderwijk, de heer Harm-Jan van Schaik. In de raadszaal vertelde de burgemeester eerst iets over de gemeente Harderwijk in het algemeen. Daarna ging het over de ontvangst van vluchtelingen en hoe de stad Harderwijk zich inzet voor een goede toekomst voor mensen die mogen blijven.

Lees meer