Onderwijs op maat op de RSG

Wij vinden het als RSG heel belangrijk dat een leerling zich thuisvoelt op school. Daarnaast doen wij er alles aan om de leerling succesvol te laten zijn tijdens zijn/haar middelbare schoolperiode. Daarbij is het belangrijk dat de leerlingen de juiste hulp krijgen. Voor een zo goed mogelijke begeleiding is er bij ons op de RSG daarom veel mogelijk.

De begeleiding ligt in de eerste plaats bij de coaches. In overleg met onze docenten, decanen, leerlingcoördinatoren, ons ondersteuningsteam en de teamleiders worden de vorderingen en het welbevingen van elke leerling goed in de gaten gehouden. Daarbij is het uniek dat elke leerling op de RSG zijn/haar eigen persoonlijke coach krijgt, waarmee hij/zij regelmatig een coachgesprek heeft.

rsg coaching coach persoonlijke begeleiding

Coaching

rsg ondersteuning begeleiding zorg

Ondersteuning

rsg begeleiding decanaat

Decanaat

rsg talent karten talentbegeleiding

Talent-begeleiding

rsg huiswerk huiswerkbegeleiding

Huiswerk-begeleiding

Ons onderwijs

Vwo

Havo

Mavo

Brugklas

Coaching

Begeleiding