Persoonlijke coaching

Om succesvol te worden op school is goede begeleiding heel belangrijk! Deze begeleiding krijg je bij ons niet alleen in de les, maar ook door jouw persoonlijke coach. Jouw coach kent je goed, weet wat je wilt leren en welke doelen jij wilt behalen. Met je coach bespreek je steeds hoe het met je gaat, kijk je terug op de afgelopen tijd en bepaal je de doelen voor de komende tijd. Samen maken jullie dan jouw planning voor de nieuwe week in de unieke RSG-planner die je van ons krijgt. Zo helpen we je bij het maken van je eigen keuzes in het plannen, stellen van jouw eigen (leer-)doelen en het kiezen van jouw manier van aanpak. Je praat over wie jij bent en hoe je jouw kwaliteiten het beste in kunt zetten. En als je dat beheerst, kun jij jezelf uitdagen om bijvoorbeeld één of meerdere vakken op een hoger niveau te volgen.

Samen kom je verder

De persoonlijke coaching die je op de RSG krijgt is uniek. We vertellen je graag waarom.

  • Je hebt regelmatig een coachgesprek met jouw coach

  • Je krijgt van ons je eigen RSG Agenda, een unieke planner waardoor jij super goed leert plannen en doelen stellen

  • We helpen je groeien in de processen op school, maar ook persoonlijk

  • Je hebt per jaar minimaal één voortgangsgesprek met je coach en je ouder(s)

rsg coaching coach persoonlijke begeleiding

De coach is de schakel in het contact tussen school en thuis. De coach volgt de vorderingen en het welzijn van de leerling. Bij problemen wordt samen met ouders en de leerling naar oplossingen gezocht. Naast de regelmatige coachgesprekken, hebben de klassen ook coachuren, waarbij er wordt gewerkt aan de planning, groepsvorming, persoonlijke groei, kwaliteiten en talenten.

De coach wordt ondersteund door een leerlingcoördinator. Na de coach is de leerlingcoördinator het eerste aanspreekpunt voor leerlingen. Beiden letten op absenties, het gedrag van de leerlingen en monitoren het welbevinden van de leerling. Als blijkt dat extra hulp nodig is, kan in overleg met ouders extra ondersteuning worden ingezet door bijv. een intern begeleider, counselor of pluscoach.

Leerlingcoördinatoren per afdeling

Locatie Slingerbos

Locatie Levant

mavo slingerbos harderwijk rsg

Sevinc Yesilöz

Leerlingcoördinator mavo jaar 1-2

Walter Serree

Leerlingcoördinator mavo jaar 3-4

leerlingcoördinator

Bart-Jan Olthuis

Leerlingcoördinator onderbouw havo/vwo

Leerlingcoördinator havo rsg

Harjan Koopman

Leerlingcoördinator bovenbouw havo

leerlingcoördinator vwo

Anne Boek

Leerlingcoördinator bovenbouw vwo

Frank Ellenbroek

Leerlingcoördinator jaar 1-2

Wouter de Jong

Leerlingcoördinator jaar 3-4