Ondersteuning op de RSG

We vinden op de RSG dat verschillen tussen leerlingen vanzelfsprekend zijn en dat iedere leerling passende ondersteuning verdient. Ons ondersteuningsteam is verantwoordelijk voor de ondersteuning van leerlingen en coaches. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een leerling met een leervraag, faalangst, een ontwikkelingsstoornis, een chronische ziekte of om een leerling met sociaal- emotionele problematiek. Samen met ouders en leerlingen zoeken we naar passende oplossingen binnen én buiten school.

Geen Punt

Geen Punt is op zowel het Slingerbos als op de Levant de plek waar de leerlingen begeleiding kunnen krijgen van het ondersteuningsteam van de RSG. Denk hierbij aan begeleiding op praktisch vlak, zoals extra ondersteuning op schoolvaardigheden, of ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied. Leerlingen met een Geen Punt-pas kunnen, wanneer daar afspraken over zijn gemaakt, bij Geen Punt huiswerk maken en pauze houden. Wij zetten in op een rustige omgeving voor de leerling.

Onze ondersteuning

Coördinator interne ondersteuning en orthopedagoog

De coördinator interne ondersteuning en de orthopedagoog zijn eindverantwoordelijk voor het team bij Geen Punt. Zij ondersteunen de collega’s van het ondersteuningsteam in de professionaliteit van hun vak. Dit doen ze onder andere door kennisoverdracht en beleidsvoering.

Remedial Teaching

Binnen het ondersteunings-team zijn Remedial Teachers (RT) werkzaam. Zij ondersteunen en begeleiden leerlingen met dyslexie en dyscalculie. In de brugklas is de begeleiding bij dyslexie en dyscalculie verplicht. In hogere leerjaren kunnen de leerling, de mentor/coach of de ouders bij de Remedial Teachers aankloppen voor ondersteuning wanneer daar behoefte aan is.

Interne begeleiding

Een leerling kan in zijn schooltijd tegen verschillende problemen aanlopen. Denk aan moeite met plannen en organiseren, sociale of mentale uitdagingen. Soms gaat de hulpvraag verder dan de coach kan bieden. Dan komt het ondersteuningsteam in beeld.Samen met de coach, ouders en leerling wordt gekeken welke behoefte of hulpvraag de leerling heeft. Het ondersteuningsteam denkt mee in oplossingen, adviseert welke hulp passend kan zijn (binnen én buiten school) en biedt waar nodig ondersteuningsgesprekken. De coach blijft de spil in deze samenwerking en blijft voor ouders het aanspreekpunt.

Administratief medewerker

Naast de begeleiding is er een administratief medewerker die de administratieve zaken regelt rondom dyslexie, dyscalculie en bij leerlingen die ondersteuning krijgen van het ondersteuningsteam. Denk hierbij aan het voorbereiden van de toetsweek en examens voor leerlingen met recht op ICT-faciliteiten (een laptop om op te typen of voor te lezen), regelen van absentie voor de leerlingen die bij Geen Punt zitten en het uitgeven van dyscalculie-, dyslexie- en Geen Punt-passen.

Externe hulp

Naast de interne begeleiding, zijn er ook verschillende externe instanties betrokken bij de RSG. Dit zijn bijvoorbeeld: de GGD (jeugdarts), CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin en schoolmaatschappelijk werker), de Leerplichtambtenaar, Tactus verslavingszorg, de jeugdagent of ambulante ondersteuning op verschillende gebieden. Zij kunnen op aanvraag meekijken bij verschillende problematieken, dit gaat altijd in samenspraak met de ouder. Via het CJG kan zo nodig verdere ondersteuning worden ingezet.

Heeft u meer vragen over onze ondersteuning?

Locatie Slingerbos

Locatie Levant

RSG ondersteuning slingerbos

Rachel Kok

Teamleider ondersteuning

RSG ondersteuning levant

Anke Eykerman

Intern begeleider