Havo

Als RSG zijn we er voor iedereen, iedereen is welkom en als leerling mag je jezelf ontdekken en jezelf zijn. Eigenlijk zijn wij de samenleving in het klein en daar zijn wij trots op. Naast het behalen van een goed diploma dat past bij de talenten van de leerling, vinden we het ook belangrijk dat de leerling zich als mens ontwikkelt. Wij bieden op onze school de opleidingen mavo, havo en vwo aan. Vanaf de brugklas kunnen deze opleidingen worden uitgebreid met een RSG Master.

Leren gaat beter als een leerling weet wat hij/zij wil bereiken. Daarom stellen leerlingen, samen met de coach, de doelen vast. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Op welk niveau en in welk tempo wil de leerling leren?’ en ‘Welke persoonlijke kwaliteiten wil de leerling ontwikkelen?’. De leerling geeft in de persoonlijk coachgesprekken aan wat hij/zij wil bereiken. De coach helpt om dit om te zetten in een leerplan. Feedback speelt een belangrijke rol in deze gesprekken. We zien dat door deze aanpak leerlingen meer zelfvertrouwen en een hogere motivatie krijgen! Mocht blijken dat er toch verkeerde keuzes gemaakt zijn, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Havo op de RSG

Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Op de RSG kun je voor (tweetalig) havo kiezen. De havo duurt vijf jaar, waarna je naar het hbo of naar het vwo kan. Op de Levant ga je na het derde jaar verder in de havo bovenbouw op het Slingerbos. Op Slingerbos kun je jaar 1 tot en met jaar 5 volgen. Je kunt havo ook tweetalig volgen, meer informatie over ons tweetalig onderwijs vind je hier.

In de brugklas (t)havo(/vwo) kun je kiezen voor een RSG Master: Sportklas, Technasium en Kunstbreed. Sportklas volg je tot en met klas 3, maar in de vierde kun je wel voor het van Bewegen, Sport en Maatschappij kiezen (BSM). Technasium volg je ook tot en met klas drie, maar in de vierde kun je voor het van Onderzoek & Ontwerpen kiezen (O&O). Technasium is alleen mogelijk op RSG Slingerbos. Kunstbreed kun je tot en met klas drie volgen, in klas vier kun je kiezen voor de vakken muziek en kunst en beeldende vorming.

Na jaar drie kies je je profiel uit: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Je mag dan een aantal vakken laten vallen, zodat jij je kunt specialiseren op de vakken die je nodig hebt voor bijvoorbeeld je vervolgstudie. In deze vakken doe je ook (school)examen.

Al vanaf jaar drie krijg je aandacht bij de keuzes voor je profiel en de oriëntatie op je vervolgstudie en beroep. Je bezoekt voorlichtingsbijeenkomsten, beroepenbeurzen en je gaat op maatschappelijke stage. Je coach en onze decanen helpen je hier graag bij!

havo_RSG_Slingerbos|Levant

Teamleiders en leerlingcoördinatoren havo

Locatie Slingerbos

Locatie Levant

leerlingcoördinator

Bart-Jan Olthuis

Leerlingcoördinator onderbouw havo/vwo

Ruud van de Hoef

Teamleider onderbouw havo/vwo

Leerlingcoördinator havo rsg

Harjan Koopman

Leerlingcoördinator bovenbouw havo

teamleider havo rsg

Chris Wiffen

Teamleider bovenbouw havo

Frank Ellenbroek

Leerlingcoördinator jaar 1-2

teamleider levant zeewolde

Col Dumoulin

Teamleider jaar 1-2

Wouter de Jong

Leerlingcoördinator jaar 3-4

Mayke Bosman

Teamleider jaar 3-4

Ons onderwijs

Vwo

Havo

Mavo

Brugklas

Coaching

Begeleiding