Exameninfo

Centraal Examen en het schoolexamen

Het eindexamen sluit de opleiding mavo, havo en vwo officieel af en bestaat uit twee delen, te weten het Centraal Examen en het schoolexamen. Het Centraal Examen is een landelijk examen dat geldt voor de meeste vakken. Voor enkele vakken geldt alleen een schoolexamen.

Voor de bovenbouwklassen (3 en 4 mavo, 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo) gelden daarnaast specifieke regelingen. Deze staan vermeld in het examenreglement. Daarnaast vermeldt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) wat elk vak toetst, het gewicht van de toets en wanneer er getoetst wordt.

Informatie en downloads: