Organisatiestructuur

Het bevoegd gezag van de school is het bestuur van de Stichting Aurora OnderwijsGroep dat in handen is van het College van Bestuur (CvB). Daarnaast heeft de Stichting Aurora OnderwijsGroep een Raad van Toezicht (RvT). De RvT heeft een toezichthoudende taak ten opzichte van het CvB.

College van Bestuur:

  • mw. H.A. Vaatstra MSc, voorzitter
  • dhr. D.H. van de Voort MSc

Raad van Toezicht:

  • mw. F.W. Hengeveld, voorzitter
  • dhr. H.A. van der Velde, vice-voorzitter
  • dhr. E.L.M. de Bruyn
  • dhr. W.H. Ellenbroek
  • mw. M. Horowitz

Berichten bestemd voor het CvB kunt u sturen naar cvb@auroraonderwijsgroep.nl. Berichten ten behoeve van de RvT kunnen worden verzonden naar secretariaatrvt@auroraonderwijsgroep.nl.

RSG Slingerbos | Levant, RSG N.O.-Veluwe en Proo Noord-Veluwe hebben gekozen voor een duurzaam bestuurlijke samenwerking. De drie openbare schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs op de Veluwe werken vanaf 1 april 2019 samen in de Stichting Aurora OnderwijsGroep. Hiermee wordt sterk ‘algemeen toegankelijk onderwijs’ aangeboden aan leerlingen van 4 tot 18 jaar. De schoolbesturen zijn ondergebracht in de holdingstichting Aurora OnderwijsGroep, de drie afzonderlijke stichtingen blijven autonoom.

Organogram

Directie RSG Slingerbos l Levant

rsg voortgezet onderwijs ons onderwijs

A. Veenenbos

Directeur RSG Slingerbos

RSG-directie-Levant

R. Brink

Directeur RSG Levant