Passend Onderwijs 

Passend Onderwijs betekent voor ons dat elke leerling een passende en uitdagende onderwijsroute binnen de RSG volgt. Voor de gehele school geldt dat we door onze profileringen ons onderwijs hebben ingericht naar de onderwijsbehoeften van leerlingen. De RSG streeft vanuit alle geledingen naar een goede leerlingbegeleiding en naar een afgestemde leerlingondersteuning waarbij verschillen tussen leerlingen als vanzelfsprekend worden beschouwd. Ons doel is om alle leerlingen vanuit hun eigen talenten en mogelijkheden onderwijs te bieden. Regulier onderwijs als dat kan en ondersteunen als dat mogelijk is. In ons schoolondersteuningsprofiel wordt uitgelegd hoe de RSG de leerlingbegeleiding vormgeeft. Voor vragen over Passend Onderwijs of begeleiding kunt u contact opnemen met onze zorgcoördinator mevrouw R. Kok of onze orthopedagoog mevrouw R. Vlasblom.

mw. R. Kok
mw. R. Vlasblom