tweetalig onderwijs

Leerlingen die bereid zijn lessen in het Engels te volgen, hebben een pré als zij gaan studeren. Veel studies zetten Engelstalige docenten en lesstof in. Daarom is tweetalig onderwijs een goede keuze.

tweetalig havo

Onze thavo-leerlingen krijgen minimaal 60% van de lessen in het Engels en nemen deel aan projecten, activiteiten, buitenlandse reizen en uitwisselingen, zoals een reis naar Canterbury, uitwisseling met Denemarken, Erasmus+ projecten en veel meer. 

Tweetalig havo is bedoeld voor echte havo-leerlingen of havo/vwo-leerlingen waarbij de mogelijkheid bestaat dat een leerling bij uitzonderlijke resultaten op kan stromen naar tvwo. Leerlingen hoeven bij aanmelding nog niet perfect Engels te spreken. Dat leren ze tijdens de lessen. Een thavo-leerling werkt toe naar een IB Language B examen in klas 5, waarmee zij aantonen Engels op uitstekend niveau te beheersen en zo een grote voorsprong te hebben in hun vervolgstudie. Immers, ook op het hbo zijn steeds meer methodes en colleges in het Engels.

tweetalig vwo 

Vwo-leerlingen kunnen zich aanmelden voor tweetalig vwo. In de onderbouw krijgen tvwo-leerlingen minimaal 60% van de lessen in het Engels. Tweetalig vwo betekent ook deelname aan projecten, activiteiten, buitenlandse reizen, uitwisselingen en stages. Denk aan Erasmus+ projecten waar leerlingen samenwerken met Europese scholen, het Presentation Project, Phileas Fogg theaterworkshops en Highland Games. Ieder jaar worden reizen georganiseerd om het buitenland te ontdekken en het Engels te oefenen. In de agenda van het tweetalig vwo vindt u een overzicht van activiteiten die in schooljaar 2018-2019 zullen plaatsvinden.

Naast Engeland komen ook andere Europese landen aan bod. De focus van alle tvwo-lessen ligt op taal, communicatie en vakinhoud. Vakinhoud wordt gecombineerd met taalinhoud hetgeen zorgt voor interactieve lessen waar leerlingen presenteren, samenwerken en in het Engels communiceren.

Tweetalig vwo is niet moeilijker dan het reguliere vwo. Het vraagt wel om een goede motivatie en inzet. Leerlingen hoeven bij aanvang echt nog niet perfect Engels te spreken. Dat leren ze door het vele Engelse spreken en schrijven gedurende de schoolloopbaan.

Naast het vwo-diploma ontvangen deze leerlingen een tvwo-diploma, Cambridge Checkpoints Certificate en het internationaal erkende IB Certificate Engels. Het International Baccalaureate (IB), is een internationale instantie die onder andere een pre-universitaire opleiding verzorgt. Alléén TTO-scholen in Nederland mogen een 'English A: Language & Literature' programma aanbieden. Dit houdt in dat leerlingen op een native niveau worden beoordeeld. Ze leren academische skills, zoals onder andere het schrijven van analytische essays, kritische tekstanalyse en het houden van presentaties. In tegenstelling tot versterkt Engels, Anglia Engels en Cambridge Engels is 'IB English A: Language & Literature' geen taalverwervingsprogramma, maar een programma waarin leerlingen in het Engels op academisch niveau taal en literatuur bestuderen. Leerlingen uit 6 tvwo doen hetzelfde examen en presteren op het zelfde taalniveau als moedertaalsprekers van de Engelse taal. 

Voor meer informatie over tweetalig onderwijs kunt u contact opnemen met één van onze programmamanagers: mevrouw Z. Maclear of mevrouw J. de Vries.

Meer weten over tweetalig onderwijs in Nederland? Kijk dan op de site ik kies tto van het Europees Platform of bekijk dit filmpje waarin onze leerlingen hun mening over het tto geven.

contact

 
 
mw. J. de Vries     
mw. Z. Maclear