vwo

RSG Slingerbos | Levant biedt op beide locaties (tweetalig) vwo aan. In Harderwijk kunnen leerlingen hun schoolloopbaan afsluiten met een vwo-diploma. Op RSG Levant in Zeewolde gaan leerlingen na het derde jaar verder in de bovenbouw in Harderwijk. Deze opleiding duurt zes jaar. Daarna stroomt een leerling door naar het hbo of naar het wetenschappelijk onderwijs.

Onderbouw, klas 1 t/m 3
De eerste drie leerjaren havo en vwo vormen de onderbouw. De nadruk ligt in deze jaren sterk op kennen, kunnen, weten en studeren. Hoewel iedereen dezelfde vakken krijgt, zijn de moeilijkheidsgraad, het tempo en soms de aanpak per klas of jaarlaag verschillend.
Leerjaar 3 van havo en vwo is gericht op de bovenbouw. De manier van werken verandert waarbij meer planningsvaardigheden van leerlingen worden vereist. Toetsen gaan over grotere hoeveelheden en op het vwo wordt meer op toepassen en inzicht getoetst. Er is veel aandacht voor het kiezen van het profiel en het vakkenpakket in de vierde klas.

Vwo 2 en 3
Als extra vak kunnen leerlingen in klas 2 en 3 van het (t)vwo kiezen voor het vak ‘Latijn en cultuurgeschiedenis’. Het vak wordt in de onderbouw grotendeels afgesloten. In klas 4 van het (t)vwo krijgen de leerlingen bij het vak ckv alleen nog een module klassieke culturele vorming. 

Leerlingen van beide locaties gaan in het derde jaar verschillende activiteiten met elkaar ondernemen zodat leerlingen van RSG Levant al veel van hun toekomstige klasgenoten leren kennen.

Bovenbouw
Leerlingen krijgen de vakken uit het door hun gekozen profiel en vakkenpakket. Een profiel is een combinatie van vakken met een herkenbaar etiket: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Daarnaast is een aantal vakken van de opleiding voor alle leerlingen verplicht.

De meeste vakken worden afgesloten met een landelijk Centraal Examen, andere met een Schoolexamen. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze schoolgids.

profileringen

RSG Breed
Sportklas
Technasium
Tweetalig

contact locatie Slingerbos

vwo 1 h/v, 2 en 3
dhr. R. van de Hoef
vwo 4, 5 en 6
mw. L. Zwetsloot
 
 

Contact locatie Levant

klas 1 en 2
mw. B. van Noordenburg
vwo 2 en 3
mw. M. Bosman