Ziekmelden / bezoek Arts

Als een leerling niet op school is, willen we altijd graag weten wat er met hem of haar aan de hand is. De meest voorkomende afwezigheid betreft ziekte en bezoeken aan specialisten. Ziek- én betermeldingen, bezoek aan dokter, tandarts, specialist en dergelijke willen we altijd weten.

U vult hiervoor het formulier ziekmelding / bezoek arts (link).

Denkt u eraan dat u in geval van ziekmelding ook weer via het formulier betermelding laat weten wanneer uw zoon of dochter weer op school komt.