absentie en verlofaanvragen

Als een leerling niet op school is, willen we altijd graag weten wat er met hem of haar aan de hand is. De meest voorkomende afwezigheid betreft ziekte en bezoeken aan specialisten. Ziek- én betermeldingen, bezoek aan dokter, tandarts, specialist en dergelijke willen we altijd weten. Deze meldingen verlopen via de e-mail op onze site door het formulier absentie en verlofaanvraag danwel het formulier betermelding in te vullen. Voor verlof betreffende een studiekeuze-activiteit (bijvoorbeeld meeloopdag, open dag, intakegesprek, proefstuderen) vul je voor de mavo het formulier studieverlof mavo in en voor havo/vwo het formulier studieverlof havo/vwo.

'Zorgwekkend’ verzuim kunnen wij melden aan de leerplichtambtenaar.

Voor goedkeuring van een verlofaanvraag dient contact opgenomen te worden met de desbetreffende leerlingcoördinator.