communicatie

Voor het goed functioneren van een school is communicatie tussen school, leerlingen en ouders essentieel. Het gaat dan om elkaar informeren, elkaar ontmoeten en met elkaar afspraken maken. De RSG vindt goede contacten met ouders erg belangrijk. Daarom kunnen ouders met hun vragen en opmerkingen altijd bij de school terecht.

Als school gebruiken we diverse middelen om ouders op de hoogte te houden. Dit gebeurt voornamelijk via e-mail en site. Schoolpost biedt u alle communicatie over excursies, verzuimregels, profielkeuzes, schoolvakken, examens en nog veel meer. Overzichtelijk gerangschikt en direct te downloaden zodat u altijd op de hoogte bent van wat er op het programma staat in de klas van uw kind. Schoolpost is verdeeld in zes brievenbussen: algemeen, brugklas, mavo, havo, vwo en gpl.

Ook ontvangen ouders een aantal keer per jaar via de mail een Nieuwsbrief over hetgeen zich in de afgelopen maanden bij de RSG heeft afgespeeld en over andere actuele onderwerpen met betrekking tot het onderwijs.

Ieder schooljaar verschijnt er een nieuwe Schoolgids waarin u alle informatie kunt vinden over RSG Slingerbos | Levant.

ouderavonden

De RSG kent twee soorten ouderavonden: informatieve ouderavonden en spreekavonden.
 
Er worden voorlichtingsavonden georganiseerd over bijvoorbeeld de brugklas, de profielkeuze, het eindexamenjaar en buitenschoolse activiteiten.
Op spreekavonden krijgen ouders de gelegenheid om met de mentor te praten over de resultaten van hun kind. Uw zoon of dochter mag daar zelf ook bij aanwezig zijn. Indien nodig kan er tussentijds altijd contact opgenomen worden met de mentor. Ook is er een ouderavond waarop u met een vakdocent naar keuze de vorderingen van uw kind kunt bespreken. Via Magister kunnen ouders met een eigen inlogcode de resultaten van hun kind volgen. Aan het eind van het schooljaar wordt door de mentor het rapport aan leerlingen uitgereikt.